Zamknij
REKLAMA

Prowadzenie procesu produkcyjnego. Bieżąca kontrola jakości produkcji. Pakowanie profili. Przygotowanie kontenerów na potrzeby produkcji. Przygotowanie maszyny do produkcji (podłączenie kalibratora,głowicy )
StPr/20/1850
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 19 PLN

pozyskiwanie nowych klientów z rynku zagranicznego, przygotowywanie ofert, utrzymywanie relacji z obecnymi klientami, realizowanie zamówień
StPr/20/1857
data rozpoczęcia pracy od 15.08.2020
wynagrodzenie od od 3 493 PLN

rozpatrywanie reklamacji i zwrotów
StPr/20/1858
data rozpoczęcia pracy od 15.08.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

pomoc w pracach budowlanych
StPr/20/1861
data rozpoczęcia pracy od 17.08.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

.
StPr/20/1848
data rozpoczęcia pracy od 28.08.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

.
StPr/20/1849
data rozpoczęcia pracy od 28.08.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: przyjmowanie i kwalifikowanie wpływających do wydziału wniosków i korespondencji ,obsługa interesantów w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,prowadzenie ewidencji okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu,prowadzenie korespondencji i postępowań wyjaśniających związanych z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku pracy,przygotowywanie decyzji i zawiadomień z zakresu ubezpieczeńprowadzenie rozliczeń z zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnegoprowadzenie postępowań egzekucyjnych z zakresu ubezpieczeńprzygotowywanie i uzgadnianie sprawozdań statystycznych z zakresu ubezpieczeńwspółpraca z jednostkami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędami skarbowymi, urzędami gmin oraz innymi instytucjami w zakresie mającym wpływ na ubezpieczenie społeczne rolników oraz ubezpieczenie zdrowotne. Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).Budynek, w którym wykonywana będzie praca nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek dwukondygnacyjny - brak OR Rekrutacja pracowników Wydanie 13 obowiązuje od 17.12.2019 r. windy. Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami
StPr/20/2285
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: przyjmowanie i kwalifikowanie wpływających do wydziału wniosków i korespondencji ,obsługa interesantów w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, prowadzenie ewidencji okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu, prowadzenie korespondencji związanej z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku pracy, opracowywanie decyzji z zakresu ubezpieczeńprowadzenie rozliczeń z zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnegoprowadzenie postępowań egzekucyjnych z zakresu ubezpieczenia zdrowotnegoprzygotowywanie i uzgadnianie sprawozdań statystycznych z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, opracowywanie wniosków o ulgi i umorzenia z tytułu składek na ubezpieczenia Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).Budynek, w którym wykonywana będzie praca nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek dwukondygnacyjny - brak windy. Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami.
StPr/20/2286
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: obsługa interesantów : ubezpieczonych, emerytów, rencistów w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników, rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji w zakresie prawa do świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz ich wysokości, Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).Budynek, w którym wykonywana będzie praca nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek dwukondygnacyjny - brak windy. Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami.
StPr/20/2288
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: obsługa interesantów : ubezpieczonych, emerytów, rencistów w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników,rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji w zakresie prawa do świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz ich wysokości, Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).Budynek, w którym wykonywana będzie praca nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek dwukondygnacyjny - brak windy. Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami.
StPr/20/2290
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN