Zamknij
REKLAMA

Specjalista ds. kadr i administracji R50/1464-737/20

Nr oferty: StPr/20/1463Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Żytnia 55, 87-800 Włocławek, powiat: m. Włocławek, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: - prowadzenie akt osobowych, sporządzenie umów o pracę, aneksów, porozumień i wypowiedzeń umów o pracę oraz cywilnoprawnych, wystawianie świadectw pracy itp.; - prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich itp., naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac; - sporządzenie i rozliczanie umów cywilno-prawnych/umowy o dzieło, umowy zlecenia/; - stała obsługa programu kadrowo-płacowego; - prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS, sporządzanie rozliczeń z ZUS z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych/praca w programie Płatnik/; - prowadzenie ewidencji i rozrachunków dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie raportów i sprawozdań GUS wymaganych przepisami; - przygotowywanie przelewów w obszarze kadrowo-płacowym z wykorzystaniem programu kadrowo-płacowego oraz bankowości elektronicznej; - kontrola terminowości oraz prowadzenie ewidencji szkoleń bhp oraz badań medycyny pracy; - udzielanie wyjaśnień pracownikom w zakresie spraw kadrowo-płacowych, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, prowadzenie korespondencji zewnętrznej w zakresie spraw kadrowo-płacowych; - współpraca w zakresie rekrutacji pracowników na wakujące stanowiska, organizowanie naborów i prowadzenie dokumentacji z tym związanej; - prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników; - prowadzenie dokumentacji Dyrektora Centrum w pełnym zakresie/w tym redagowanie pism i zarządzeń; - rejestrowanie korespondencji przychodzącej do Centrum i przekazywanie jej Dyrektorowi; - regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań/przelewy; - opieka nad Archiwum Centrum.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 24.08.2020
Wynagrodzenie brutto: od 2 600 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat), brak
  Zawód:
  • Specjalista do spraw kadr (wymagany staż - [cbop.i18n.stazSerializer.lata]: 2)
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; wykształcenie wyższe; 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku; znajomość przepisów: prawa pracy, płacowych, ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych, podatkowych dotyczących podatku od osób fizycznych, postępowania administracyjnego
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM WE WŁOCŁAWKU
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: Jasna 5c, 87-800 Włocławek, powiat: m. Włocławek, woj: kujawsko-pomorskie
   Osoba do kontaktu: Paweł Rieske
   Numer telefonu: 662-196-999, 54 233-82-64 w. 1
   E-mail:
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: list motywacyjny; życiorys; kopie dokumentów poświadczających wymagane: doświadczenie, staż pracy, posiadane kwalifikacje; kwestionariusz osobowy, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia (dostępny na stronie BIP); oświadczenie o posiadaniu pełne
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, Termin: dni robocze, Godziny : 08.00-15.00
   prace malarskie wykończeniowe
   StPr/20/1803
   data rozpoczęcia pracy od 07.08.2020
   wynagrodzenie od 2 600 - 3 500 PLN

   dowóz uczniów
   StPr/20/1808
   data rozpoczęcia pracy od 07.08.2020
   wynagrodzenie od 2 600 - 2 800 PLN

   nauczyciel wpierający
   StPr/20/1804
   data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
   wynagrodzenie od 2 600 - 3 800 PLN

   .
   StPr/20/1677
   data rozpoczęcia pracy od 07.08.2020
   wynagrodzenie od od 2 600 PLN

   Układanie kostki brukowej, praca w delegacji - teren kraju.
   StPr/20/1793
   data rozpoczęcia pracy od 06.08.2020
   wynagrodzenie od od 4 500 PLN

   ,
   StPr/20/1678
   data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
   wynagrodzenie od od 2 600 PLN

   Całodobowa praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi i młodzieżą przebywającą w centrum.
   StPr/20/1795
   data rozpoczęcia pracy od 06.08.2020
   wynagrodzenie od od 2 600 PLN

   prace tokarskie i frezerskie
   StPr/20/1798
   data rozpoczęcia pracy od 06.08.2020
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   zamiatanie, mycie podłóg itp.
   StPr/20/1802
   data rozpoczęcia pracy od 06.08.2020
   wynagrodzenie od od 1 300 PLN

   sprzedaż paliw, dbanie o prawidłowy wizerunek firmy, utrzymanie porządku
   StPr/20/1800
   data rozpoczęcia pracy od 06.08.2020
   wynagrodzenie od od 2 600 PLN