Zamknij
REKLAMA
.
StPr/21/0099
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

pozyskiwanie nowych klientów z rynku zagranicznego, przygotowywanie ofert, utrzymywanie relacji z obecnymi klientami, realizowanie zamówień
StPr/21/0101
data rozpoczęcia pracy od 19.01.2021
wynagrodzenie od od 3 421,9 PLN

pozyskiwanie nowych klientów z rynku zagranicznego, przygotowywanie ofert, utrzymywanie relacji z obecnymi klientami, realizowanie zamówień
StPr/21/0102
data rozpoczęcia pracy od 19.01.2021
wynagrodzenie od od 3 421,9 PLN

pozyskiwanie nowych klientów z rynku zagranicznego, przygotowywanie ofert, utrzymywanie relacji z obecnymi klientami, realizowanie zamówień
StPr/21/0103
data rozpoczęcia pracy od 19.01.2021
wynagrodzenie od od 3 421,9 PLN

utrzymanie kontaktów z obecnymi klientami i przygotowywanie ofert, realizowanie zamówień, reprezentowanie i kreowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku
StPr/21/0104
data rozpoczęcia pracy od 19.01.2021
wynagrodzenie od od 3 421,9 PLN

.
StPr/20/2671
data rozpoczęcia pracy od 31.01.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych
StPr/21/0110
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

naprawy autobusów
StPr/21/0112
data rozpoczęcia pracy od 19.01.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

kontrola strefy płatnego parkowania
StPr/21/0093
data rozpoczęcia pracy od 19.01.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

- Udział w procesach rekrutacyjnych. - Realizacja procesów personalnych oraz prowadzenie dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Wsparcie merytoryczne zespołu HR oraz bezpośrednia współpraca z działem Księgowości. - Prowadzenie ewidencji urlopów pracowniczych. - Monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy i przepisach podatkowych. - Nadzór i zarządzanie dokumentacją personalną związaną z nawiązaniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy oraz umów cywilno-prawnych. - Wdrażanie nowo zatrudnionych pracowników z zakresu warunków zatrudnienia. - Wydawanie zaświadczeń dla pracowników. - Prowadzenie dokumentacji kadrowej (umowy o pracę, umowy zlecenie, aneksy, zaświadczenie itp.). - Prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy: urlopów wypoczynkowych, zwolnień lekarskich i innych - Sporządzanie zgłoszeń do ZUS. - Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości dla potrzeb ZUS oraz GUS. - Monitorowanie terminów badań lekarskich i wystawianie skierowań. - Współpraca w zakresie medycyny pracy oraz BHP.
StPr/21/0090
data rozpoczęcia pracy od 18.01.2021
wynagrodzenie od 3 200 - 3 500 PLN