Zamknij
REKLAMA

sprzedaż artykułów w kantynie zakładu karnego, równoważny system pracy w godz. 7:00-17:00
StPr/20/2195
data rozpoczęcia pracy od 21.09.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

dbanie o prawidłowy obieg dokumentów, prowadzenie spraw księgowych, weryfikacja dokumentów i faktur pod względem formalnym i rachunkowym
StPr/20/2178
data rozpoczęcia pracy od 17.09.2020
wynagrodzenie od od 3 421,9 PLN

v
StPr/20/2122
data rozpoczęcia pracy od 07.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

.
StPr/20/2179
data rozpoczęcia pracy od 06.10.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

krojenie materiału, kompletowanie toreb, plecaków
StPr/20/2183
data rozpoczęcia pracy od 18.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

krojenie materiału, kompletowanie toreb, plecaków
StPr/20/2184
data rozpoczęcia pracy od 18.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

zgrzewanie plandek
StPr/20/2186
data rozpoczęcia pracy od 18.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

- Udział w procesach rekrutacyjnych. - Realizacja procesów personalnych oraz prowadzenie dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Wsparcie merytoryczne zespołu HR oraz bezpośrednia współpraca z działem Księgowości. - Prowadzenie ewidencji urlopów pracowniczych. - Monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy i przepisach podatkowych. - Nadzór i zarządzanie dokumentacją personalną związaną z nawiązaniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy oraz umów cywilno-prawnych. - Wdrażanie nowo zatrudnionych pracowników z zakresu warunków zatrudnienia. - Wydawanie zaświadczeń dla pracowników. - Prowadzenie dokumentacji kadrowej (umowy o pracę, umowy zlecenie, aneksy, zaświadczenie itp.). - Prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy: urlopów wypoczynkowych, zwolnień lekarskich i innych - Sporządzanie zgłoszeń do ZUS. - Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości dla potrzeb ZUS oraz GUS. - Monitorowanie terminów badań lekarskich i wystawianie skierowań. - Współpraca w zakresie medycyny pracy oraz BHP.
StPr/20/2188
data rozpoczęcia pracy od 17.09.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

,
StPr/20/2190
data rozpoczęcia pracy od 07.10.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

docieplanie budynków, praca na wysokości
StPr/20/2191
data rozpoczęcia pracy od 17.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN