Zamknij
REKLAMA
qq
StPr/20/2521
data rozpoczęcia pracy od 30.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

- prowadzenie procedur księgowych i dokumentacji księgowej według obowiązującej w jednostce polityki rachunkowości; - zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych; - prowadzenie ewidencji rozrachunków; - dekretacja i księgowanie dokumentów; - przygotowywanie przelewów księgowych; - prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji; - księgowanie operacji gospodarczych; - przyjmowanie, sprawdzanie oraz kwalifikowanie dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych; - współpraca z instytucjami zewnętrznymi tj. US; - sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych na potrzeby zarządu; - współpraca z innymi działami organizacji w zakresie księgowości;
StPr/20/2523
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
wynagrodzenie od od 3 421,9 PLN

utrzymanie kontaktów z obecnymi klientami i przygotowywanie ofert, realizowanie zamówień, reprezentowanie i kreowanie prawidłowego wizerunku firmy na rynku
StPr/20/2518
data rozpoczęcia pracy od 23.10.2020
wynagrodzenie od od 3 421,9 PLN

- czynności związane z pracami magazynowymi, - przyjmowanie, pakowanie, wysyłka i rozwożenie zamówień, - doradztwo w zakresie cześci zamiennych.
StPr/20/2520
data rozpoczęcia pracy od 10.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

prace budowlano-drogowe
StPr/20/2510
data rozpoczęcia pracy od 23.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

prace ziemne, spawanie
StPr/20/2511
data rozpoczęcia pracy od 22.10.2020
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

opieka nad dzieckiem z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w przedszkolu
StPr/20/2513
data rozpoczęcia pracy od 22.10.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

opieka nad dziećmi objętymi terapią logopedyczną w przedszkolu
StPr/20/2514
data rozpoczęcia pracy od 22.10.2020
wynagrodzenie od od 1 300 PLN

Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
StPr/20/2504
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
wynagrodzenie od 2 600 - 5 000 PLN

montaż instalacji elektrycznych
StPr/20/2500
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN