Zamknij
REKLAMA
obsługa klienta, głównie praca stacjonarna, poszukiwanie nowych kontrahentów
StPr/20/2758
data rozpoczęcia pracy od 04.12.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

zgodnie z zakresem czynności
StPr/20/0814
data rozpoczęcia pracy od 11.12.2020
wynagrodzenie od od 2 801,7 PLN

Wykonywanie prac w tartaku polegających na: sortowaniu, znakowaniu, pomocy przy struganiu, przetarciu surowca drzewnego.
StPr/20/2741
data rozpoczęcia pracy od 03.12.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

.
StPr/20/2752
data rozpoczęcia pracy od 03.12.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Prowadzenie terapii ruchem w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włocławku
StPr/20/2753
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2021
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

Opieka i nadzór zdrowotny nad uczestnikami Dziennego Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy we Włocławku.
StPr/20/2754
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2021
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu w zawodzie kucharz w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 przy Zakładzie Karnym we Włocławku, ul. Bartnicka 10.
StPr/20/2755
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

Nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 przy Zakładzie Karnym we Włocławku, ul. Bartnicka 10.
StPr/20/2756
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od od 648,78 PLN

1. Obsługa Systemu Informacji Oświatowej. 2. Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej. 3. Obsługa sprawozdawczości GUS. 4. Obsługa informatyczna w zakresie: a. promocji szkoły, b. rekrutacji, c. egzaminu maturalnego. 5. Prowadzenie księgi uczniów. 6. Wydawanie legitymacji szkolnych i zaświadczeń uczniowskich. 7. Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych. 8. Przygotowanie i uaktualniane list uczniów. 9. Przygotowywanie identyfikatorów uczniów. 10. Inne czynności zlecone przez dyrektora.
StPr/20/2740
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

doswiadczenie w księgowości
StPr/20/2729
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN