Zamknij
REKLAMA
Zapewnia obsługę spraw ubezpieczonych. Miejsce wykonywania pracy: Inspektorat ZUS we Włocławku, ul. Płocka 167, 87-800 Włocławek.
StPr/21/1043
data rozpoczęcia pracy od 05.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Po zaliczeniu szkolenia obsługa zadań placówki GRS planowanej do uruchomienia na terenie gminy właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata w tym: 1) wdrożenie celów projektu Akceleratory Biznesu Studentów; 2) wdrożenie celów inicjatywy programowej Gminnej Strefy Rozwoju; 3) obsługa zadań placówki Akademickiego Biura kariery planowanej do utworzenia na terenie gminy 4) zarzadzanie placówką lokalnego punktu informacji handlowej pracodawcy w tym przygotowanie wniosków kredytowych(zleceniodawcy tylko podmioty gospodarcze); 5) promocja (aktywny udział) w aktywności ruchowej szczególnie biegi, sport siłowy, sztuki walki.
StPr/21/1045
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2021
wynagrodzenie od od 5 600 PLN

szycie odzieży lekkiej
StPr/21/1046
data rozpoczęcia pracy od 21.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- organizowanie i realizowanie różnych form pracy wychowawczej; - bieżąca analiza pracy wychowawczej oraz sytuacji edukacyjnej i zawodowej uczestników, w tym postępów w nauce oraz frekwencji na zajęciach szkolnych;- - bieżące monitorowanie występowania wykruszalności uczestników i podejmowanie działań prewencyjnych oraz naprawczych; - podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, rozpoznawanie potrzeb i problemów młodych osób, ich predyspozycji i zainteresowań; - kształtowanie właściwych postaw społecznych, zapewnienie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rówieśniczych, rodzinnych; - utrzymywanie stałej współpracy z pracodawcami, władzami samorządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz młodzieży; -monitorowanie losów absolwentów.
StPr/21/1026
data rozpoczęcia pracy od 26.04.2021
wynagrodzenie od od 2 900 PLN

.
StPr/21/1027
data rozpoczęcia pracy od 07.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

pomocnicze prace przy kryciu dachów, praca na wysokości
StPr/21/1028
data rozpoczęcia pracy od 20.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

przygotowywanie metalowych elementów pod malowanie
StPr/21/1029
data rozpoczęcia pracy od 20.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

prace porządkowe
StPr/21/1030
data rozpoczęcia pracy od 20.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

obsługa myjni samochodowej
StPr/21/1031
data rozpoczęcia pracy od 20.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

.
StPr/21/1033
data rozpoczęcia pracy od 13.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN