Zamknij
REKLAMA
- organizowanie i realizowanie różnych form pracy wychowawczej; - bieżąca analiza pracy wychowawczej oraz sytuacji edukacyjnej i zawodowej uczestników, w tym postępów w nauce oraz frekwencji na zajęciach szkolnych;- - bieżące monitorowanie występowania wykruszalności uczestników i podejmowanie działań prewencyjnych oraz naprawczych; - podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, rozpoznawanie potrzeb i problemów młodych osób, ich predyspozycji i zainteresowań; - kształtowanie właściwych postaw społecznych, zapewnienie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rówieśniczych, rodzinnych; - utrzymywanie stałej współpracy z pracodawcami, władzami samorządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz młodzieży; -monitorowanie losów absolwentów.
StPr/21/1026
data rozpoczęcia pracy od 26.04.2021
wynagrodzenie od od 2 900 PLN

.
StPr/21/1027
data rozpoczęcia pracy od 07.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

pomocnicze prace przy kryciu dachów, praca na wysokości
StPr/21/1028
data rozpoczęcia pracy od 20.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

przygotowywanie metalowych elementów pod malowanie
StPr/21/1029
data rozpoczęcia pracy od 20.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

prace porządkowe
StPr/21/1030
data rozpoczęcia pracy od 20.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

obsługa myjni samochodowej
StPr/21/1031
data rozpoczęcia pracy od 20.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

.
StPr/21/1033
data rozpoczęcia pracy od 13.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

wykonywanie zawiesi linowych oraz konfekcjonowanie lin
StPr/21/1034
data rozpoczęcia pracy od 20.04.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

naprawa elektronarzędzi, maszyn spalinowych
StPr/21/1039
data rozpoczęcia pracy od 20.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 3 500 PLN

mobilne usługi fizjoterapeutyczne
StPr/21/1018
data rozpoczęcia pracy od 19.04.2021
wynagrodzenie od od 45 PLN