Zamknij
REKLAMA
malowanie konstrukcji stalowych, praca w delegacji - teren kraju
StPr/21/1233
data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
wynagrodzenie od od 4 800 PLN

.
StPr/21/1232
data rozpoczęcia pracy od 25.05.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

a) przeprowadzanie kontroli zamówień publicznych i gospodarki finansowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych: w jednostkach samorządu terytorialnego, związkach międzygminnych, stowarzyszeniach gmin oraz stowarzyszeniach gmin i powiatów, związkach powiatów, stowarzyszeniach powiatów, samorządowych jednostkach organizacyjnych mających osobowość prawną na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, a w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, także według kryterium celowości, rzetelności i gospodarności; b) przeprowadzanie kontroli w innych podmiotach w zakresie wykorzystania dotacji uzyskanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego; c) kontrola rachunkowości oraz prawidłowości sporządzania obowiązujących sprawozdań finansowych ze stanem faktycznym i prowadzoną ewidencją w kontrolowanej jednostce; d) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej w zakresie wymiaru, poboru i rachunkowości podatków i opłat oraz sprawozdawczości w tym zakresie w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
StPr/21/1234
data rozpoczęcia pracy od 14.06.2021
wynagrodzenie od od 3 100 do 3 700 PLN

praca w hurtowni mrożonek
StPr/21/1235
data rozpoczęcia pracy od 07.05.2021
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

dostawa mrożonek
StPr/21/1236
data rozpoczęcia pracy od 07.05.2021
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

szycie pościeli
StPr/21/1238
data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- naprawa i konserwacja wózków widłowych, - diagnozowanie i usuwanie problemów technicznych, - wykonywanie przeglądów technicznych.
StPr/21/1239
data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

składanie systemów żaluzjowo-roletowych
6/5/2021
data rozpoczęcia pracy od 07.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

.
StPr/21/1221
data rozpoczęcia pracy od 24.05.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

obsługa klienta w sklepie mięsnym, wykładanie towaru
StPr/21/1222
data rozpoczęcia pracy od 06.05.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN