Zamknij
REKLAMA
.
StPr/21/2254
data rozpoczęcia pracy od 23.08.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

.
StPr/21/2255
data rozpoczęcia pracy od 23.08.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Obsługa sieci zakładowej
StPr/21/2251
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 3 800 PLN

Kompletowanie i przygotowania towarów do wysyłki, zajmowanie się zabezpieczaniem towarów przed uszkodzeniem w trakcie transportu do odbioru. Praca odbywa się w zamkniętym pomieszczeniu. Precyzyjne pakowanie towarów, aby zapewnić im skuteczne zabezpieczenie podczas transportu, układanie towarów w kartonach. Praca 40 h w tygodniu.
StPr/21/2253
data rozpoczęcia pracy od 09.08.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

- Kontrolowanie poprawności w funkcjonowania maszyn, urządzeń produkcyjnych, wyposażenia technicznego i urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego. - Lokalizacja i usuwanie usterek technicznych, awarii elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych występujących w maszynach, urządzeniach produkcyjnych i urządzeniach będących częścią instalacji: elektrycznej, sprężonego powietrza, wody. - Usuwanie usterek zgłoszonych przez innych pracowników. - Proaktywne działania mające na celu zapobieganie występowaniu awarii poprzez obserwacje i sugerowane rozwiązania. - Propozycje usprawnień, modyfikacji linii produkcyjnych i udział w projektach mających na celu zwiększenie wydajności i efektywności pracy. - Przeprowadzanie czynności konserwacyjnych maszyn i urządzeń zgodnie z harmonogramem, dokumentacją techniczną i obowiązującymi w zakładzie procedurami. - Zgłaszanie przełożonemu zapotrzebowania zakupu części do maszyn i urządzeń. - Wykonywanie czynności i zadań zleconych przez przełożonego. - Przestrzeganie przepisów BHP.
StPr/21/2256
data rozpoczęcia pracy od 04.08.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Sprzątaczka
StPr/21/0499
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od od 2 100 PLN

praca spawalnicze i ślusarskie
StPr/21/2240
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od od 25 PLN

.
StPr/21/2243
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

.
StPr/21/2244
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

przygotowanie placu manewrowego i samochodów do egzaminu, obsługa codzienna pojazdów egzaminacyjnych, dbanie o czystość na terenie ośrodka
StPr/21/2245
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN