Zamknij
REKLAMA
pomoc w pracach budowlanych
StPr/21/3169
data rozpoczęcia pracy od 29.10.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Młodszy Specjalista do spraw ochrony środowiska w Dziale Inspekcji Delegatura we Włocławku. Osoba na tym stanowisku: - Bierze udział w planowaniu (zgłaszanie propozycji) i prowadzeniu kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przypisanym do stanowiska. - Bierze udział w przygotowywaniu dokumentów pokontrolnych (zarządzeń pokontrolnych, wystąpień, postanowień, decyzji administracyjnych) w zakresie przypisanym do stanowiska. - Bierze udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych. - Prowadzi pod nadzorem służbowym bazy danych i rejestry w zakresie przypisanym do stanowiska oraz wprowadza pod nadzorem informacje dotyczące kontroli do Informatycznego Systemu Wspierania Kontroli (ISWK). - Bierze udział w podejmowaniu działań oraz przygotowywaniu propozycji odpowiedzi na skargi, wnioski i zgłoszenia interwencyjne. - Bierze udział w przygotowywaniu danych do sprawozdań statystycznych i resortowych w zakresie przypisanym do stanowiska. - Współdziała pod nadzorem służbowym z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości oraz innymi organami w zakresie przypisanym do stanowiska.
StPr/21/3170
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

3
StPr/21/3155
data rozpoczęcia pracy od 15.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- obsługa i serwis aparatury kontrolno - pomiarowej na instalacjach przemysłowych, - montaż szaf sterowania, rozdzielnic AKPiA i NN.
StPr/21/3156
data rozpoczęcia pracy od 28.10.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

- praca przy urządzeniach elektrycznych i na instalacjach, - praca na wysokości powyżej 3 metrów.
StPr/21/3157
data rozpoczęcia pracy od 28.10.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

- przegląd oraz naprawa aparatury kontrolno-pomiarowej, - demontaż, montaż, remont zaworów regulacyjnych i innych urządzeń automatyki przemysłowej, - wymiana tras kablowych, - wykonywanie drobnych prac ślusarskich.
StPr/21/3158
data rozpoczęcia pracy od 28.10.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

obsługa biura, kontakt z kontrahentami, rekrutacja pracowników
StPr/21/3162
data rozpoczęcia pracy od 28.10.2021
wynagrodzenie od od 4 840 PLN

sprzątanie biur, pomieszczeń mieszkalnych
StPr/21/3163
data rozpoczęcia pracy od 28.10.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

przygotowanie surowych wyrobów ceramicznych do dalszego procesu produkcji, ustawianie wyrobów ceramicznych na wózkach piecowych zgodnie z instrukcją, dbanie o wysoką jakość wyrobów przez przestrzeganie standardów produkcji, obsługę maszyn i urządzeń w procesie produkcji
34/10/2021
data rozpoczęcia pracy od 27.10.2021
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

montaż manometrów zgodnie ze zleceniem produkcyjnym, dbanie o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na stanowisku pracy
33/10/2021
data rozpoczęcia pracy od 27.10.2021
wynagrodzenie od od 2 900 PLN