Zamknij
REKLAMA
.
StPr/22/0151
data rozpoczęcia pracy od 15.02.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Dekretowanie i wprowadzanie dokumentów księgowych, prowadzenie kasy, rozliczanie płac i ZUS.
StPr/22/0169
data rozpoczęcia pracy od 27.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

.
StPr/22/0172
data rozpoczęcia pracy od 14.02.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych na rzecz pacjentów ambulatoryjnych jak i oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej
StPr/22/0147
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2022
wynagrodzenie od od 4 186 PLN

prace spawalnicze
StPr/22/0144
data rozpoczęcia pracy od 26.01.2022
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

Prace porządkowe na terenie zewnętrznym.
StPr/22/0146
data rozpoczęcia pracy od 26.01.2022
wynagrodzenie od od 850 PLN

- wykrywanie niezgodności zamawianych produktów, - sprawdzanie jakości otrzymywanych produktów, - staranne pakownie gotowych produktów lamp zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w firmie, - generowanie etykiet do zapakowanych produktów oraz przygotowywanie paczek do transportu, - kontakt z firmami przewozowymi.
StPr/22/0153
data rozpoczęcia pracy od 07.02.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Główne obowiązki: - całoroczne wykonywanie prac związanych z utrzymywaniem terenu na zewnątrz obiektów oraz na parkingach Delegatury K-PUW we Włocławku - wykonywanie zadań i czynności pomocniczych m.in. przy przeprowadzkach, pracach rozładunkowych i załadunkowych - dozorowanie instalacji dostarczających media do obiektów - utrzymywanie porządku i czystości wewnątrz obiektów - usuwanie drobnych usterek, awarii Dodatkowe obowiązki: - wykonywanie prac remontowo-malarskich Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Na tym stanowisku przeważają zadania wymagające dobrej sprawności fizycznej: zamiatanie chodników, parkingów, odśnieżanie, koszenie trawy wokół budynków i parkingów Urzędu, przenoszenie mebli, rozładunek materiałów biurowych, malowanie pomieszczeń, klatek schodowych. Pracownik powinien być samodzielny, gotowy do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych, a także nastawiony na wykonywanie zadań zgodnie ze wskazaniami przełożonego. Czas pracy 8 godzin na dobę, poniedziałek - piątek. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Delegatura K-PUW we Włocławku zajmuje 3 budynki. Budynki dwupiętrowe przy ul. Brzeskiej 8 i przy ul. Brzeskiej 6, które są połączone klatką schodową oraz budynek parterowy przy ul. Cyganka 28. Przy budynkach przy ul. Brzeskiej zlokalizowane są parkingi oraz trawniki. Nieruchomości przylegają bezpośrednio do chodników wzdłuż ul. Brzeskiej, Orlej i Wojska Polskiego. Narzędzia pracy znajdują się w pomieszczeniu na parterze budynku przy ul. Brzeskiej 8. Zaplecze socjalne, łazienka również usytułowane są na parterze.
StPr/22/0307
data rozpoczęcia pracy od 14.02.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym (07.30-15.30). Zakład Karny we Włocławku jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego przeznaczoną dla osadzonych mężczyzn: odbywających karę po raz pierwszy, młodocianych oraz recydywistów penitencjarnych, z oddziałami: aresztu śledczego, zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy, zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych
StPr/22/0115
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2022
wynagrodzenie od od 3 703 PLN

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym - ambulatorium (godz. 07.30-15.30) w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Zakład Karny we Włocławku jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego przeznaczoną dla osadzonych mężczyzn: odbywających karę po raz pierwszy, młodocianych oraz recydywistów penitencjarnych, z oddziałami: aresztu śledczego, zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy, zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych.
StPr/22/0116
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2022
wynagrodzenie od od 3 956 PLN