Zamknij
REKLAMA
projektowanie grafiki do druku: ulotki, banery, katalogi, wizytówki itp., przygotowywanie prezentacji, tworzenie i obsługa projektów, praca stacjonarna
StPr/22/1672
data rozpoczęcia pracy od 23.05.2022
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym (07.30-15.30) w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Zakład Karny we Włocławku jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego przeznaczoną dla osadzonych mężczyzn: odbywających karę po raz pierwszy, młodocianych oraz recydywistów penitencjarnych, z oddziałami: aresztu śledczego, zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy, zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych.
StPr/22/1656
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 930 PLN

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowy (godz. 7.30-15.30) oraz wielozmianowy (godz. 6.00 -18.00, godz. 18.00- 6:00 albo godz. 7.00-19.00, godz. 19.00- 7:00) w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Zakład Karny we Włocławku jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego przeznaczoną dla osadzonych mężczyzn: odbywających karę po raz pierwszy, młodocianych oraz recydywistów penitencjarnych, z oddziałami: aresztu śledczego, zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy, zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych.
StPr/22/1657
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 930 PLN

Obsługa maszyn na produkcji.
StPr/22/1665
data rozpoczęcia pracy od 23.05.2022
wynagrodzenie od od 3 100 do 3 900 PLN

- sporządzanie sushi, - filetowanie ryb.
StPr/22/1666
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 700 PLN

Osoba na tym stanowisku: - prowadzi postępowania o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji obowiązków Wojewody wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - przyjmuje wnioski w sprawach o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego, w celu przekazania do Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców - udziela informacji klientom w zakresie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP i przyjmowania wniosków na pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego, w celu zapewnienia merytorycznej obsługi klientów Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej; nietypowe godziny pracy (w tym dyżury); zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym (wejście od ulicy Brzeskiej 8, podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW Delegatura we Włocławku to budynek wielokondygnacyjny w kompleksie budynków. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. K-PUW w Bydgoszczy zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.
StPr/22/2100
data rozpoczęcia pracy od 13.06.2022
wynagrodzenie od od 3 657,53 PLN

Proste prace manualne przy produkcji układów paliwowych i powietrznych oraz przy produkcji mat grzewczych stosowanych w fotelach samochodowych.
StPr/22/1649
data rozpoczęcia pracy od 18.05.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

- nadzór nad pracownikami, realizacją prac, - zlecanie i egzekwowanie wykonania pracy, - naliczanie czasu pracy podwładnych pracowników, - rozliczanie zleceń.
StPr/22/1651
data rozpoczęcia pracy od 18.05.2022
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

- przegląd oraz naprawa aparatury kontrolno-pomiarowej, - demontaż, montaż, remont zaworów regulacyjnych i innych urządzeń automatyki przemysłowej, - wymiana tras kablowych, - wykonywanie drobnych prac ślusarskich.
StPr/22/1652
data rozpoczęcia pracy od 18.05.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

- praca przy urządzeniach elektrycznych i na instalacjach, - praca na wysokości powyżej 3 metrów.
StPr/22/1653
data rozpoczęcia pracy od 18.05.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN