Zamknij
REKLAMA

W dniu 16 maja 2020r. zmarł opatrzony św.Sakramentami nasz najukochańszy,najdroższy i nigdy niezapomniany Tata,Teść,Brat,Dziadek i Wujek

ŚP Henryk Tomczak żył lat 83

Msza św.żałobna odprawiona zostanie w środę 20.05.2020r. o godz.09:30 w kościele Św.Maksymiliana Kolbe. Pogrzeb odbędzie się we Włocławku dnia 20.05.2020r. o godz.10:30 z kościoła na cmentarzu komunalnym przy ul.Chopina.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim i nieutulonym smutku Rodzina.

W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.).

kondolencje (0)

Brak kondolencji, Twoja może być pierwsza.

Dodaj kondolencje

REKLAMA