Zamknij
REKLAMA

Wielkanoc bez święconki! Tak będą wyglądały święta we Włocławku z powodu koronawirusa

15:27, 29.03.2020 | za diecezja.wloclawek.pl/G.S.
Skomentuj
Święconka 2019 w parafii Świętego Zbawiciela. W tym roku jej zabraknie. Fot. N. Seklecka.
REKLAMA

Biskup włocławski Wiesław Mering wydał dekret o obchodach Świąt Wielkanocnych w naszej diecezji. Nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów, nabożeństwa będą miały uboższy przebieg. Będą Groby Pańskie w kościołach. 

W dekrecie o obchodach Świąt Wielkanocnych w diecezji włocławskiej  (cały dokument publikujemy pod tekstem) biskup Wiesław Mering określił zasady celebracji poszczególnych dni Wielkiego Tygodnia.

Jak informuje serwis diecezja.wloclawek.pl, biskup na podstawie decyzji watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz rekomendacji Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dostosował przebieg liturgii i obrzędów do nadzwyczajnej sytuacji, jaką jest epidemia.
 
Biskup zdecydował, że nabożeństwa w Wielkim Tygodniu i w Wielkanoc będą miały uboższy przebieg, odprawiane będą praktycznie bez udziału wiernych (zasada do 5 osób w kościele). Będzie można indywidualnie nawiedzać Grób Pański. Nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów. Modlitwę błogosławieństwa najstarszy z rodziny odmówi na rozpoczęcie śniadania wielkanocnego.

Nie będzie obmycia nóg w Wielki Czwartek, ani tradycyjnych straży przy Grobie Pańskim, ani poświęcenia ognia w Wigilie Paschalną. Nie będzie procesji rezurekcyjnej – jedynie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem w drzwiach świątyni.
 
W dokumencie zostało również określone, w jaki sposób wierni mogą się przygotować do Wielkanocy i co w razie niemożności wyspowiadania się przed Świętami.

 

Dekret o obchodach Świąt Wielkanocnych w stanie epidemii

„Podobnie jak tydzień bierze swój początek i osiąga szczyt w obchodzeniu dnia Pańskiego, który zawsze ma charakter paschalny, tak szczyt całego roku liturgicznego jaśnieje w świętym paschalnym Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, do którego przygotowujemy się w okresie Wielkiego Postu i które przedłużamy w radości w ciągu pięćdziesięciu dni” (Kongregacja Kultu Bożego, List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych z 16 stycznia 1988 r., nr 2). Wielkanoc, stanowiąca centrum roku liturgicznego i obchodzona przez trzy święte dni Triduum Paschalnego nie może zostać przeniesiona na inny termin (zob. Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca 2020 roku).

Jednak obchody tegorocznych Świąt będą przebiegały w nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej wprowadzeniem przez władze państwowe stanu epidemii i wynikających z niego ograniczeń. Niezależnie od warunków, dla chrześcijanina Wielkanoc jest największym i najważniejszym świętem, do którego należy się właściwie przygotować i głęboko je przeżyć.

Na ten szczególny okres Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłosiła wytyczne dotyczące celebracji liturgii Triduum Paschalnego w krajach dotkniętych epidemią. Na ich podstawie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dokonało adaptacji do warunków w naszym kraju, polecając biskupom diecezji wydanie szczegółowych rozporządzeń.

Mając powyższe na uwadze zarządzam dla całej Diecezji Włocławskiej, co następuje:

1. Przygotowując liturgię Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego należy przestrzegać obowiązku ograniczenia liczby uczestników zgromadzenia liturgicznego według aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych.

2. Aby godnie sprawować liturgię najważniejszych dni roku liturgicznego, należy przygotować posługujących przy ołtarzu, ograniczonych do koniecznego minimum i osobę wykonującą śpiewy liturgiczne. Maksymalnie może to być pięć osób. Do posługi nie można dopuścić dzieci i młodzieży przed ukończeniem 18. roku życia.

3. Z racji przedłużonej dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii (z dnia 25 marca 2020 roku) przypomina się wiernym o potrzebie modlitwy prywatnej i rodzinnej w duchu słów Jezusa Chrystusa: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Ta nadzwyczajna sytuacja sprzyja temu, aby nasze rodziny stawały się coraz bardziej domowymi Kościołami. Równocześnie zachęca się do przeżywania celebracji Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem dostępnych w mediach transmisji.

4. Ponieważ wierni w praktyce będą mogli modlić się w świątyni jedynie poza liturgią, zezwalam, aby w wyznaczonych godzinach kapłani udzielali Komunii Świętej tym, którzy o to poproszą, z wyjątkiem: a. Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą. b. Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.

5. Wierni powinni też mieć możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty (według wcześniej określonych zasad organizowania miejsca spowiedzi). Dotyczy to zarówno Wielkiego Czwartku, jak i Wielkiego Piątku oraz dnia Wielkiej Soboty.

6. Sugeruje się też praktykę żalu doskonałego. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania. Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 916 wskazuje, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny, o ile taki zaistniał.

7. We wskazanym czasie w okresie po epidemii, każda z parafii zorganizuje dzień spowiedzi, podczas którego wszyscy, którzy obecnie praktykują akt żalu doskonałego, będą mogli skorzystać indywidualnie z sakramentu pokuty.

8. We wszystkich celebracjach należy zrezygnować z uroczystej procesji na wejście i udać się do prezbiterium krótką drogą, zajmując miejsca z zachowaniem wymaganej odległości pomiędzy uczestnikami.

9. W dniach, kiedy wierni będą musieli pozostać w domach, bicie w dzwony podczas śpiewu Chwała na wysokości w Mszy Wieczerzy Pańskiej i Wigilii Paschalnej, a także podczas Mszy rezurekcyjnej nabiera szczególnego znaczenia.

10. Zezwalam, aby w kaplicach domów zamieszkiwanych przez duchownych, w klasztorach i wspólnotach zakonnych była sprawowana Msza Wieczerzy Pańskiej, wielkopiątkowa liturgia ku czci Męki Pańskiej i Wigilia Paschalna. Zakazuje się uczestniczenia w tych liturgiach wiernym spoza wspólnoty.

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

11. Upamiętnienie wjazdu Pana do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz kościoła.

12. W Mszy Świętej tej niedzieli przewidziane są trzy formy rozpoczęcia, upamiętniające pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy: procesja, uroczyste wejście i zwykłe wejście. W tym roku nie wolno stosować formy pierwszej. W kościele katedralnym należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, zaś w kościołach parafialnych, oraz w innych miejscach trzecią (wejście zwykłe), w której opuszcza się cały obrzęd pobłogosławienia palm. Należy opuścić pokropienie palm wodą święconą.

WIELKI CZWARTEK – MSZA KRZYŻMA

13. Mszę Krzyżma Biskup Diecezjalny będzie sprawował w kościele seminaryjnym św. Witalisa z wąskim gronem księży reprezentujących prezbiterium Diecezji. Wszystkich kapłanów prosi się o duchową łączność.

14. Podczas Mszy Krzyżma będzie konsekrowane Krzyżmo i zostaną pobłogosławione oleje, tak jak zwykle. Oleje święte będą mogli odebrać Wikariusze Biskupi dla parafii swojego rejonu, przed południem w Wielki Piątek lub Wielką Sobotę, po wcześniejszym umówieniu terminu z Księdzem Kustoszem Katedry. Następnie Wikariusze Biskupi przekażą oleje Księżom Dziekanom swojego rejonu, a ci Księżom Proboszczom.

15. Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich odbędzie się w innym terminie, podczas tradycyjnej pielgrzymki duchowieństwa, przewidzianej w tym roku do włocławskiej katedry na dzień 28 maja, o ile ustaną restrykcje związane z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE WIELKI CZWARTEK – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

16. Stolica Apostolska udzieliła zgody, aby w Wielki Czwartek każdy kapłan mógł sprawować Mszę Świętą nawet bez udziału wiernych.

17. Zgodnie z zaleceniem Stolicy Apostolskiej należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum).

18. Należy również opuścić procesję z Najświętszym Sakramentem i pozostawić Najświętszy Sakrament w tabernakulum. Można też przenieść Najświętszy Sakrament najkrótszą drogą do przygotowanego ołtarza przechowania (tzw. Ciemnicy), gdzie wierni będą mogli modlić się indywidualnie. W obu przypadkach po Komunii wiernych zostawia się puszkę z Najświętszym Sakramentem na ołtarzu. Po Modlitwie po Komunii wszyscy klękają i śpiewają hymn Sław, języku, tajemnicę. Po jego zakończeniu krótką drogą kapłan przenosi Najświętszy Sakrament do Ciemnicy, a jeżeli się nie urządza, do tabernakulum i zamyka je.

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

19. Odwołana zostaje wspólna celebracja Liturgii Godzin tradycyjnie odbywająca się we włocławskiej katedrze w godzinach porannych.

20. W uroczystej modlitwie powszechnej należy dodać – jako przedostatnie, dziesiąte – okolicznościowe wezwanie o ustanie epidemii oraz za chorych, zmarłych i znajdujących się w sytuacji zagubienia (stosowny tekst w oddzielnym załączniku). Wezwanie ostatnie będzie jedenastym.

21. Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa.

22. Należy zrezygnować z adoracji indywidualnej i wspólnie oddać cześć Krzyżowi, klęcząc na swoich miejscach i śpiewając stosowną pieśń. Po ustaniu epidemii, zostanie rozważona możliwość zorganizowania diecezjalnej uroczystości w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września, w rocznicę wydarzenia „Polska pod Krzyżem”.

23. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego odbywa się najkrótszą drogą, bez uroczystej procesji, z zachowaniem modlitwy podanej w mszale.

24. Wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu w Wieki Piątek może być okazją dla wiernych do przeżywania w odpowiednio małej grupie tajemnicy paschalnej.

25. W użyciu powinno być wówczas boczne wejście; należy dołożyć starań, by w świątyni nie przebywało jednocześnie więcej niż 5 osób.

WIELKA SOBOTA

26. Odwołana zostaje wspólna celebracja Liturgii Godzin tradycyjnie odbywająca się we włocławskiej katedrze w godzinach porannych.

27. Należy umożliwić wiernym adorowanie Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim, przestrzegając jednak wszystkich ograniczeń związanych z epidemią. Tak jak poprzedniego wieczoru, w użyciu powinno być boczne wejście; należy dołożyć starań, by w świątyni nie przebywało jednocześnie więcej niż 5 osób

28. Przy Grobie Pańskim nie mogą pełnić warty strażacy ani inne służby.

29. W parafiach nie należy organizować poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny (ani w kościele, ani poza kościołem). W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba, korzystając z modlitwy, która zostanie podana, albo w zwykły sposób, odmawiając modlitwę przed jedzeniem. Nie używa się wody święconej. Tekst modlitwy (w załączeniu) zostanie udostępniony na stronach internetowych diecezji i parafii oraz w mediach społecznościowych.

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE WIGILIA PASCHALNA

30. Wigilię Paschalną można rozpocząć najwcześniej o godz. 20.00.

31. Opuszcza się obrzęd pobłogosławienia ognia i procesję z paschałem. Liturgia rozpoczyna się w prezbiterium przy ustawionym wcześniej paschale. Kapłan przygotowuje paschał tak, jak podano w mszale, a po jego zapaleniu śpiewa się Orędzie wielkanocne.

32. Liturgia słowa odbywa się według zwykłego porządku, ze zmniejszoną ilością czytań starotestamentalnych do dwóch, zgodnie z zasadami podanymi w mszale.

33. W czasie „Liturgii chrzcielnej” ma być zachowane tylko odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Nie ma pokropienia wodą święconą.

34. Nie sprawuje się sakramentu chrztu.

35. Opuszcza się procesję rezurekcyjną. Zaleca się natomiast, aby celebrans na zakończenie liturgii udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem w drzwiach lub przed bramą kościoła.

PORANNA MSZA REZUREKCYJNA

36. Podczas Mszy rezurekcyjnej opuszcza się procesję i przy śpiewie oraz biciu w dzwony przenosi się Najświętszy Sakrament z Grobu Pańskiego na ołtarz w prezbiterium. Po śpiewie hymnu Ciebie, Boga, wysławimy i błogosławieństwie, które może zostać udzielone w drzwiach lub przed bramą kościoła, sprawuje się Mszę Świętą według zwykłego porządku.

37. Nie stosuje się pokropienia wodą święconą.

+Wiesław Mering, Biskup Włocławski

Ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii

Włocławek, 28 marca 2020 roku 

(za diecezja.wloclawek.pl/G.S.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (24)

******

29 7

Może wreszcie ludzie przekonają się, że bez zadęcia, szpanu i przeżarcia Święta można spędzić całkiem miło i w spokoju, bez durnego tłoku w sklepach 15:37, 29.03.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

WierzyszWierzysz

8 4

że w sklepach nie bedzie tłoku? Ja nie wierzę. 17:26, 29.03.2020


KtosikKtosik

14 1

Co z I Komunią Świętą?
czy Biskup już nie może ogłosić, że zostaje przełożona?
Przecież w terminie majowym na bank się nie odbędzie. Dzieci cały czas pytają, a i rodzice chcieliby wiedzieć jak dalej się do tego wszystkiego przygotować
Proszę wziąć pod uwagę moją prośbę 16:23, 29.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

no tak no tak

13 11

Ludzie w fajny prosty sposób sami przekonają się, że można żyć bez wizyt w tych przybytkach. 16:33, 29.03.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

nie  taknie tak

12 8

jak będziesz zdychał to będziesz prosił ten przybytek o życie... 17:03, 29.03.2020


żałosneżałosne

4 1

Znałem takich jak ty. Całe życie bez boga bo po co mi on ? oczywiście jak mamusia czy tatuś im zachorował to tylko ''o Boże'' ''o Jezu'' o '' Matko'' itp. Całe życie bez kościoła a dzieciaki to komunii posyłają w myśl ''co sąsiedzi powiedzą''. Jak pogrzeb w rodzinie to oczywiście z księdzem nie ? tak samo będzie z tobą pierwszy pobiegniesz do księdza prawda ? 14:27, 30.03.2020


goszka 45goszka 45

8 7

ale jaja ,co to będzie ? jak tu jeść nie poświęcone ,grzech 16:57, 29.03.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

########

7 6

Spoko bez poświęconego dasz radę. Ale jak pleban da radę bez tacowego? 17:30, 29.03.2020


Kostkaa RosołowKostkaa Rosołow

9 8

Najlepsze są jaja prosto od chłopa. 17:05, 29.03.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

makarymakary

1 0

tak , byle często myte ! 10:31, 30.03.2020


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


Adrian DługopisAdrian Długopis

8 5

10 maja 2020 rusza nowy program PiS-u " wirus + " dotyczy członków komisji wyborczych i wyborców... 18:06, 29.03.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Gosia K-B Gosia K-B

6 7

Biorąc pod uwagę ze Kichawa Końska ma niecałe 18% POparcia a Duda 49% !!!! KONIECZNIE PRZEŁOŻYĆ !!!!!! Kwi kwi kwiii kwwwiiiiikxdxd gdy sytuacja z pandemią się nie zmieni to wybory zostaną przełożone,a wy jak ten indyk myślicie o niedzieli któremu w sobotę łeb ucieli. Kidawa Błońska i jej przemyślane wypowiedzi. 1-W tym roku obchodzimy 75. rocznicę zbrodni katyńskiej . 2-10.05.2020 Polacy w wyborach wybierają ministrów i premiera. 3-Chcą się przypodobywać księżą i biskupą" 4-Komisja Wenecka to jest ciało unijne, a my jesteśmy członkiem UE . 5-Czuję wsparcie kolegów i koleżanek z PiS . 6-Prezesowi PiS nie zależy na świecie, tylko na Polsce. 7-Władimira Putina określiła premierem Rosji. 8-TSUE to Europejski Trybunał Konstytucyjny, a potem - Europejski Trybunał Stanu. 9-Konwencja PO-"Gdzie jest program?" 10-Konkurencja nie śpi. "Strata czasu" 11-"Facet z facetem nie może mieć dziecka" 12-Jak by natura chciała to by sama przekopała Mierzeje Wiślaną. 13-Pan prezydent Duda nie jest moim prezydentem, jest prezydentem Polaków" 14-czego nam potrzeba w obliczu epidemii koronawirusa. „Inspiratorów” i „szpitali zastępczych” 15-Zachęcała do głosowania przez internet by w końcu się sprzeciwić temu rozwiązaniu. 16-Kanclerz Angela Merkel i Donald Tusk wśród politycznych „inspiratorów” Kidawy-Błońskiej? To może wiele wyjaśniać… 17-Konstytucja ważniejsza od ludzkiego życia- powiedziała na prezydium Sejmu Marszałek Kidawa-Błońska 19:20, 29.03.2020


do psychiatry:)do psychiatry:)

6 4

Za duzo propagandy gebelsowskiej w TVpiss!!! na które poszło 2 MILIARDY zamiast na walke z epidemią!!! 19:38, 29.03.2020


Po co odwoływaćPo co odwoływać

6 4

Po co odwoływać wybory 1.5 miesiąca wcześniej jak nie wiemy co będzie za ten czas, może lepiej albo gorzej jeśli ta druga opcja to można odwołać tydzien przed wprowadzając stan klęski. Po co ten kwik? Inna sprawa to kilka osób w lokalu wyborczym to niebezpieczne a 50 w biedronce to już bezpieczne 19:24, 29.03.2020

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

Po co?Po co?

3 1

Bo komisje wyborcze powołuje się nie tydzień przed wyborami ale już teraz. 07:40, 30.03.2020


makarymakary

0 2

ano po to że Pani Małgorzata nie ma szans w wyborach z Panem Andrzejem
PO wystawiło kandydata z ŁAPANKI i teraz boją się nokautu 10 maja 10:38, 30.03.2020


BleBle

0 1

Bo kichawa przegrywa 22:45, 30.03.2020


do PSYCHIATRYdo PSYCHIATRY

9 5

Za dużo propagandy gebelsowskiej w TVpiss!!! na które poszło 2 MILIARDY zamiast na walke z epidemią!!! 19:39, 29.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

U96U96

3 1

clue ciemnoty 21:03, 29.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

pisowska zarazapisowska zaraza

4 2

Bartłomiej Dyba-Bojarski wieloletni poseł pis odchodzi z partii oto jego wypowiedź: Dzisiejsza nocna wrzutka do ustawy pomocowej, zmieniająca sposób przeprowadzenia głosowania w najbliższych wyborach przebrała miarę akceptowalnego dla mnie stopnia cynizmu i nieliczenia się przez PIS z niczym poza własnym partyjnym interesem. Kolejny raz w tym tylko roku (po pseudoreformie sądów i miliardach dla propagandowej TVP) PIS prowadzi politykę, z którą się osobiście w sposób zdecydowany nie zgadzam, bo jest po ludzku nieprzyzwoita. Oczywisty cel, jakim jest dla każdej partii utrzymanie się przy władzy, nie może być osiągany za wszelką cenę poprzez psucie państwa i demolowanie zasad demokratycznych. Tym razem w obrzydliwy sposób wykorzystano konieczność pilnego uchwalenia ustaw pomocowych dla wstawienia przepisów umożliwiających zachowanie pozorów prawidłowości aktu wyborczego w nienormalnych warunkach. Można rzecz jasna udawać nadal, że nie ma stanu wyjątkowego i wprowadzać w imię interesu społecznego kolejne, zapewne słuszne ograniczenia wolności, bo to służy pewnemu dobru wspólnemu, w czasie zagrożenia epidemią. Jednak, choć osobiście jestem przerażony perspektywą ewentualnego powrotu do władzy PO i rządami osób o katastrofalnym wręcz braku kompetencji i talentu, których symbolem może być obecna kandydatka tej partii Pani Kidawa i jej otoczenie, są jakieś granice nadużyć i zwyczajnego osobistego wstydu za szyld, który przez kilkanaście lat reprezentowałem. Parcie do wyborów za wszelką cenę, także w sytuacji, gdy szczyt zachorowań w Polsce nie wybuchnie z takim impetem, jak winnych krajach jest nieprzyzwoite. Wiecznym uzasadnieniem kolejnych szkodliwych dla państwa zagrań PIS nie może być to, że rządy ludzi w typie Schetyny, Nitrasa czy Neumanna czy innych liderów KO byłyby jeszcze gorsze. Niniejszym rezygnuję z członkostwa w partii Prawo i Sprawiedliwość. Skoro można bez zachowania jakiegokolwiek trybu zmieniać kodeks wyborczy chwilę przed wyborami w głosowaniu online to moja rezygnacja na Fb również wystarczy. 22:37, 29.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

asdghasdgh

1 8

Smutne, że biskup tak zarządził, że podporządkował się premierowi. Widać, że zdrowie fizyczne ważniejsze od duszy a Pan Jezus jest ale jakby go nie było, tak potraktowany. Oj biskupie, odpowiesz za to przed Bogiem! 08:30, 30.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

koronawirus a kościókoronawirus a kośció

8 5

Wczoraj widziałam cwaniaczka-szpiega, który liczył ludzi wychodzących z kościoła na ul. Robotniczej, proszę pana było nas 5 osób w kościele, nie musi się pan fatygować i stać w deszczu i zimnie pod kościołem żeby przeliczyć ludzi, kościół jest zamknięty wchodzi tylko 5 osób związanych z intencją Mszy św.
Ale mam propozycję dla pana - proszę liczyć ludzi w autobusach, na spacerach w castoramie, obi i innych sklepach, tam będzie pan miał więcej pracy przy liczeniu. Tak się pan interesuje kościołem, ciekawe dlaczego nie interesują pana wyżej wskazane skupiska ludzi.
A tak na marginesie - 5 osób w dużym kościele a 15 osób małym autobusie! Czy nie widzicie absurdu??? 09:04, 30.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

xxlxxl

2 0

A LUCEK się skrył w pałacu a biskup Dec na pierwszej linii modlitw 11:22, 30.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA