Zamknij
REKLAMA
Promuj to ogłoszenie

Kontroler jakości

Data dodania: 2021-03-05 15:12:09ID: 533708

544Pokaż numer[email protected]

Firma AFP Sp. z o.o. poszukuje dla swojego klienta Sign Pro Europe Sp. Z o.o. ze Starego Brześcia
Kontrolera jakości

Główne obowiązki:
- Analiza problemów występujących w procesie produkcyjnym (oferujemy przyuczenie)
- Kontrola zgodności wykonania detali zgodnie z zapewnioną dokumentacją produkcyjną na poszczególnych etapach produkcji
- Rejestrowanie niezgodności i czynny udział w ustalaniu przyczyn problemów jakościowych oraz działań korygujących i zapobiegawczych.
- Kontrolowanie przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie BHP oraz ustalonych standardów na działach produkcyjnych.
- Aktywny udział we wdrażaniu Lean Management na hali produkcyjnej (oferujemy przyuczenie)

Wymagania:
- Wykształcenie techniczne
- Znajomość rysunku technicznego
- Doświadczenie w branży produkcyjnej
- Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
- Doświadczenie w pracy przy kontroli jakości będzie dodatkowym atutem.
- Doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej
- Dyspozycyjność

Oferujemy:
- Prace w międzynarodowej rozwijającej się spółce,
- Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
- Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
- Szkolenie stanowiskowe,
- Możliwość awansu i rozwoju,
- Przyjazną miłą atmosferę pracy - praca w młodym zgranym zespole,
- Udział w ciekawych projektach największych marek w Europie.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV na adres: [email protected]

W temacie proszę wpisać tytuł stanowiska na które aplikujemy.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez AFP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.922)?.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AFP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Z Administratorem danych można się skontaktować:
- listownie na adres: Stary Brześć 32, 87-880 Brześć Kujawski
- przez e-mail: [email protected]
1 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanych w AFP Sp. z o.o. procesie rekrutacyjnym (praca, staże i praktyki) oraz w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko.
2 Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę ? w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
- Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
- Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji).
- Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych,
- Uzasadniony interes AFP Sp. z o.o. ? w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. AFP Sp.
z o.o. ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności ? jest to potrzebne do oceny, czy Pani/Pan jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja.
3 Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
- dostawca systemu informatycznego, poprzez który to system przesyła Pan/Pani swoją aplikację do AFP Sp.
z o.o.
4 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego.
5 Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie lub przez ?mail.
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo ich sprostowania danych osobowych,
- prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od AFP Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby AFP Sp. z o.o. przesłał dane do innego administratora. Jednakże AFP Sp. z o.o. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,
- prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy AFP Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul Stary Brześć 32, 87-880 Brześć Kujawski, lub przez e-mail: [email protected]
6 Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO;
7 Konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z 221 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanych w AFP Sp. z o.o. procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki). Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym


Promuj to ogłoszenie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA