Zamknij
REKLAMA
Promuj to ogłoszenie

Specjalista ds. administracyjnych i biurowych

Data dodania: 2021-04-07 12:47:36ID: 534944

+48Pokaż numer[email protected]

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą,, której działalność skoncentrowana jest na usługach w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków unijnych m. in na realizację projektów szkoleniowych, stażowych, projektów badawczych oraz realizację inwestycji. W związku z intensywnym rozwojem swojej działalności poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Specjalista ds. administracyjnych i biurowych
Miejsce pracy: Włocławek
Region: kujawsko-pomorskie
Opis stanowiska:
Realizacja zadań zaplanowanych w projekcie, rozliczenia wsparcia finansowego ze środków unijnych na lata 2014-2020. Praca w pełnym wymiarze, obejmująca w szczególności:
? Rozliczanie projektów unijnych, w tym przygotowywanie wniosków o płatność;
? Weryfikacja wniosków o dofinansowanie i nanoszenie zmian zgodnie z przygotowaną kartą zmian;
? Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji projektowej: regulaminów, list obecności, deklaracji uczestnictwa, umów itp.;
? Przygotowywanie postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjności, rozeznania rynku i wewnętrzną procedurą wydatkowania środków;
? Weryfikacja wydatków pod kątem ich poprawności i kwalifikowalności;
? Aktualizacja wiedzy w zakresie zmiany przepisów regulujących zasady postępowań o dofinansowanie i rozliczanie przyznanych projektów;
? Współpraca z instytucjami zarządzającymi programami.
? Inne zadania związane z realizacją projektów.
Wymagania:
? Wykształcenie wyższe
? Bardzo dobra znajomość MS Office w szczególności Word i Excel;
? Dobra organizacja pracy, zaangażowanie, dokładność;
? Odpowiedzialność, samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów;
? Umiejętność pracy w zespole.
? Mile widziane: potwierdzone doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych, w tym PO KL; doświadczenie w rozliczaniu projektów EFS; znajomość Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (krajowych i regionalnych); znajomość systemów SL2014 i/lub LSI;
Oferujemy:
? Stabilne warunki zatrudnienia
? Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od doświadczenia i kwalifikacji kandydata
? Niezbędne narzędzia do pracy
? Możliwość rozwoju
? Możliwość wdrażania ciekawych pomysłów i projektów
? Dużą samodzielność działań
Prosimy o nadsyłanie CV na adres e-mail: [email protected]
Do aplikacji proszę załączyć klauzulę:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. 87-800 Włocławek ul. Celulozowa 19a/6
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Promuj to ogłoszenie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA