Zamknij
REKLAMA

Zapraszają każdego, kto potrzebuje pomocy! Nie potrzebują skierowań

00:00, 09.10.2019 | Artykuł sponsorowany
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. depositphotos.com

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku jest publicznym podmiotem leczniczym, który udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii oraz opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

W strukturze SPZPS działa Centrum Ambulatoryjnej Opieki Psychiatrycznej w skład, którego wchodzą:

- Przychodnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży,

- Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,

- Poradnia Psychologiczna,

- Oddział Dzienny Psychiatryczny.

Zadaniem Przychodni Zdrowia Psychicznego jest rozpoznawanie, leczenie i profilaktyka wszystkich zaburzeń natury psychicznej. Aby bezpłatnie skorzystać z porady lekarza psychiatry w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia nie jest wymagane skierowanie. To zazwyczaj pierwsze miejsce kontaktu osoby chorującej psychicznie z lekarzem psychiatrą. Podczas konsultacji, wstępnie rozpoznawane jest schorzenie pacjenta i ustalane są ewentualne procedury dalszego leczenia celem powrotu do zdrowia. Przy Przychodni Zdrowia Psychicznego funkcjonuje Poradnia Psychologiczna. W celu zarejestrowania się na wizytę do psychologa wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego, lekarza psychiatry lub lekarza innej specjalności. Zadaniem poradni psychologicznej jest przede wszystkim pomaganie ludziom w rozwiązywaniu problemów życia codziennego.

[ZT]35746[/ZT]

Oddział Dzienny Psychiatryczny jest nakierowany na kompleksowe leczenie, tzn. stosowanie nie tylko leczenia farmakologicznego, ale również na oddziaływanie psychoterapeutyczne w szerokim zakresie, prowadzona jest:

- terapia psychologiczna indywidualna i grupowa,

- psychoedukacja,

- relaksacja,

- treningi umiejętności, np. społeczny, radzenia sobie z objawami choroby,

- trening interpersonalny,

- rehabilitacja funkcji poznawczych,

- terapia zajęciowa

- artoterapia/elementy sztuki – rysunki, tkaniny artystyczne,

- biblioterapia/czytanie książek, opowiadań i opowiadanie o nich,

- muzykoterapia,

- psychorysunek,

- prowadzenie grup wsparcia.

Psychiatryczny Oddział Dzienny jest formą leczenia dla pacjentów bez wskazań do leczenia całodobowego, dla pacjentów po pobycie w szpitalu jako kontynuacja leczenia, dla pacjentów u których dotychczasowe ambulatoryjne leczenie nie było skuteczne. Celem istnienia Oddziału jest osiągnięcie poprawy funkcjonowania pacjentów i ich samopoczucia, redukcja objawów i zachowań objawowych, poprawa funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej oraz poprawa samooceny. Pacjenci przyjmowani są do Oddziału na podstawie skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu. Leczenie na Oddziale trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Pacjentowi w trakcie pobytu na Oddziale zapewniamy w ciągu dnia ciepły posiłek.

[ZT]35486[/ZT]

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zajmuje się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu oraz dorosłych członków ich rodzin – współuzależnionych. W ofercie placówki znajdziesz:

- porady diagnostyczne,

- psychoterapię indywidualnę,

- psychoterapię grupowę,

- konsultacje z lekarzem psychiatrą.

Przychodnia realizuje m.in.: „Program dla sprawców przestępstw, których dokonują pod wpływem alkoholu” „Psychoterapię dla osób z syndromem dorosłego dziecka Alkoholika [DDA]” oraz „Program redukcji szkód. Program ograniczania picia.”

W Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w ramach programu finansowanego przez Gminę Miasto Włocławek udzielane są mieszkańcom Włocławka, gwarantowane świadczenia zdrowotne z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w ramach uzupełnienia programu finansowanego przez NFZ.

Świadczenia zdrowotne są finansowane przez NFZ do których mają prawo osoby ubezpieczone z terenu całej Polski. Wyjątkiem są osoby uzależnione od alkoholu, które mogą korzystać z terapii nie posiadając ubezpieczenia.

Zapraszają każdego, kto potrzebuje pomocy! Pomagają przywrócić zdrowie, wewnętrzny spokój, wiarę we własne siły, dobre relacje w rodzinie, poprawić sytuację w pracy, przyjaźń.

Więcej szczegółów adresy i numery telefonów można znaleźć na www.spzps.wloclawek.pl

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA