Zamknij
REKLAMA

MPWiK realizuje projekt unijny w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej

04:00, 30.11.2020 | Artykuł sponsorowany
Fot. Nadesłane

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje projekt unijny pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 39,3 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie brutto (z podatkiem VAT) w wysokości 75,7 mln zł (w tym kwota netto około 62,1 mln zł).

Znaczną część zakresu rzeczowego projektu stanowią inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną we Włocławku, które obejmują zadania dotyczące rozbudowy, przebudowy, modernizacji sieci kanalizacyjnej, restrukturyzacji przepompowni ścieków, dostawy samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej oraz zakupu zestawu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

W latach 2015-2020 zrealizowane zostały zadania w następującym zakresie:

- budowa sieci kanalizacyjnej o łącznej długości około 2,2 km w ulicach Lisia, Jelonkowa, Żytnia, Żurawia, Słodowska i Noakowskiego wraz z trzema nowymi tłoczniami ścieków,

- modernizacja sieci kanalizacyjnej o łącznej długości około 23 km w kilkudziesięciu ulicach na terenie czterech dzielnic: Kazimierza Wielkiego, Południe, Śródmieście oraz Zazamcze,

- modernizacja i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II oraz przy ul. Skrajnej,

- modernizacja 7 przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi w ulicach Łabędzia, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa, Cisowa, Mielęcińska oraz Żwirowa,

- dostawa specjalistycznego samochodu z zabudową przystosowaną do ciśnieniowego czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej, pracującego w systemiessąco-płuczącym z odzyskiem wody roboczej,

- dostawa systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej - zestaw do inspekcji TV z samojezdną kamerą przemysłową, wózkiem jezdnym, windą kablową i jednostką sterująco-archiwizującą.

 

 

Realizacja powyższych zadań poprawiła stan sanitarny miasta i korzystnie wpłynęła na prawidłową pracę systemu odbioru ścieków z terenu aglomeracji Włocławek. Ponadto zrealizowanie przedmiotowych inwestycji przyczyniło się do ograniczenia problemów eksploatacyjnych wynikających z zalegania ścieków, powstawania odorów, a także do poprawy funkcjonalności systemu kanalizacyjnego, stanu technicznego oraz zwiększenia bezawaryjności, a co za tym idzie do zmniejszenia kosztów eksploatacji infrastruktury kanalizacyjnej.

 

Obecnie realizowane są następujące inwestycje:

Zadanie pn. Renowacja i przebudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 4 , które obejmuje renowację i modernizację sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej we Włocławku na 24 odcinkach realizacyjnych o łącznej długości około 9,6 km, w następujących ulicach: Stodólna, Al. Kazimierza Wielkiego, Zielna, Polna, Płocka, Kilińskiego, Plac Wolności, Kościuszki, Okrężna, Żwirki i Wigury, Borowska, Przedmiejska, Ogniowa, Ruciana, Bławatkowa, Jemiołowa, Willowa, Zawilcowa, Tarninowa, Kwiatowa, Długa i Malinowa. W ramach zadania przeprowadzona została, także renowacja kanałów sanitarnych o łącznej długości około 6,5 km. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2021 r.,

zadanie pn. Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi

w aglomeracji Włocławek w ul. Płockiej i Bobrownickiej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację dwóch przepompowni ścieków poprzez ich wymianęi przebudowę z tzw. Pompowni „mokrych” na tłocznie ścieków typu „suchego” wraz z przebudową rurociągów tłocznych i grawitacyjnych. W ramach zadania przeprowadzona została modernizacja rurociągu tłocznego w ul. Płockiej. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2021 r.

 

W planach na przyszły rok jest zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej.

Realizacja projektu POIiŚ w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej przyczyni się do osiągnięcia głównego celu przedsięwzięcia jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego

w aglomeracji Włocławek, a w szczególności do osiągnięcia europejskich standardów

w zakresie wyposażenia miasta w zmodernizowany i rozbudowany system kanalizacyjny.

(Artykuł sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop