Zamknij
REKLAMA

Fundacja Anwil ma pół miliona złotych na dofinansowania. To ostatni moment na złożenie wniosku

13.45, 10.11.2022 artykuł sponsorowany Aktualizacja: 13.50, 10.11.2022

Konkurs grantowy „Budujemy mosty 2022” i program „Uczę się z ANWILEM” to dwa przedsięwzięcia realizowane przez Fundację Anwil, w których łączna kwota dofinansowań lokalnych inicjatyw sięgnie pół miliona złotych! To ostatnia chwila, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie. 

Fundacja ANWIL ogłasza VII edycję konkursu grantowego pn. „Budujemy mosty”, którego celem jest wspieranie mieszkańców z terenu działania Fundacji w inicjatywach na rzecz ich społeczności, służących głównie przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych, podwyższaniu poziomu bezpieczeństwa publicznego, podwyższaniu poziomu wykształcenia mieszkańców oraz rozwojowi świadomości obywatelskiej, a także wzmacnianiu poczucia przynależności i integracji z lokalną społecznością. 

O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i oddziały terenowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, uczelnie wyższe publiczne, publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, koła gospodyń wiejskich z powiatu włocławskiego.

W tegorocznej edycji programu na wsparcie lokalnych inicjatyw Fundacja ANWIL przeznaczy 350 tys. zł. Najlepsze projekty, wyłonione w drodze konkursu, mają szansę na dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł.

Wnioski można składać do 14 listopada poprzez GENERATOR WNIOSKÓW

Można już także składać wnioski do konkursu grantowego w ramach VII edycji programu „Uczę się z ANWILEM”. W tym roku Fundacja dofinansuje realizację projektów umożliwiających pokazanie uczniom praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu nauk ścisłych w łącznej kwocie 150 tys. zł. Autorzy najciekawszych projektów mogą zdobyć na urzeczywistnienie swoich pomysłów nawet 15 tys. zł.

Do VII edycji programu mogą zgłosić się nie tylko szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe działające całego powiatu włocławskiego. 

Nabór wniosków także do 14 listopada za pomocą GENERATORA WNIOSKÓW

Celem programu „Uczę się z ANWILEM”, wzorem lat ubiegłych, jest zainteresowanie uczniów światem nauk ścisłych. Dofinansowane może trafić m.in. na organizację warsztatów, pokazów, zajęć pozalekcyjnych, gier i zabaw edukacyjnych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych, które ułatwią uczniom zrozumieć chemię, matematykę, fizykę czy informatykę.

W ramach poprzednich sześciu edycji programu Fundacja ANWIL przekazała na realizację 73 projektów rozwijających wiedzę z przedmiotów ścisłych blisko 850 tys. zł. Bezpośrednimi beneficjentami inicjatyw edukacyjnych było ponad 11 300 uczniów szkół z Włocławka, Lubania oraz Brześcia Kujawskiego. W tym roku, dzięki rozszerzeniu terenu działania Fundacji ANWIL, do kunkursu mogą aplikować wnioskodawcy z całego powiatu włocławskiego.

(artykuł sponsorowany)
 
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%