Zamknij
REKLAMA

Liceum Marii Konopnickiej - nowoczesna szkoła z tradycjami

00:01, 15.05.2018 | Artykuł sponsorowany

Rok 2018 jest dla całej społeczności  rokiem jubileuszowym. Liceum świętuje 100-lecie swojego istnienia, niewiele szkół w mieście, województwie, a nawet kraju może pochwalić się tak niezwykłą historią i bogatą tradycją. 

Szanujemy przeszłość, kultywujemy pamięć o niej, ale myślimy przede wszystkim o przyszłości. Dlatego podpisaliśmy umowę o współpracy z UMK w Toruniu i jesteśmy jedyną szkołą patronacką tej uczelni we Włocławku. Podejmujemy ożywiona współpracę również z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniką Gdańską oraz Uniwersytetem Łódzkim. Możemy poszczycić się stałą obecnością w prestiżowym rankingu najlepszych liceów w Polsce ogłaszanym przez „Perspektywy”. W 2016 r. zdobyliśmy tytuł srebrnej szkoły, a w 2017 tytuł  szkoły olimpijskiej, co świadczy o skutecznym i nie-zawodnym przygotowywaniu młodzieży do matury.
   
LMK od kilku lat przeżywa prawdziwe oblężenie kandydatów ubiegających się o przyjęcie do tej szkoły. Przyczyniły się do tego: gruntowny remont budynku przy ul. Bechiego 1, tradycyjnej siedziby szkoły, budowa boisk wielofunkcyjnych, przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażenie sal lekcyjnych  w nowoczesne i estetyczne meble, komputery, tablice multimedialne, festiwal sukcesów odnoszonych przez III LO, jego uczniów i nauczycieli oraz niezwykle ciepła, niemal rodzinna atmosfera panująca w szkole. 

W roku  szkolnym 2018/19 trudniej będzie dostać się do naszego liceum. Otwieramy bowiem tylko 6 klas pierw-szych: dwie o profilu biologiczno-chemicznym dla przyszłych lekarzy, stomatologów, laborantów; dwie o nachyleniu społeczno-prawnym dla gimnazjalistów pragnących w przyszłości studiować prawo, administrację, dziennikarstwo, psychologię; jedną klasę politechniczną z myślą o tych, którzy marzą o studiach na kierunkach ścisłych oraz jedną klasę matematyczno-geograficzną dla marzących o oceanografii,  szkole morskiej, rachunkowości, bankowości czy księgowości.

W LMK młodzież może uczyć się aż 6 języków obcych – hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, niemieckiego, rosyjskiego i oczywiście angielskiego.

Szkoła  słynie z ożywionych kontaktów międzynarodowych. W latach 2012-2018 realizowaliśmy m. in. takie projekty jak: Peace, Enter Your Future, Global Citizen, Developer Yourself, w ramach których młodzież LMK gościła studentów z Chin, Indii, Indonezji, Egiptu, Turcji, Włoch, Brazylii, Azerbejdżanu, Kirgizji, Pakistanu . Spotkania te były doskonalą okazją do wymiany międzykulturowej  i doskonalenia umiejętności językowych Konopniczan.

Uczniowie LMK wyjeżdżają na wycieczki szkolne – krajowe i zagraniczne, w ciągu ostatnich lat zwiedzili już Londyn, Paryż, Amsterdam, Brukselę, Berlin, Genewę, Monte Carlo, Barcelonę a w roku bieżą-cym Rzym i Wenecję.  

Realizujemy dodatkowe zajęcia dla humanistów i umysłów ścisłych, finansowane z grantów fundacji „Anwil dla Włocławka”. Najzdolniejszych wspieramy wewnętrznym systemem stypendiów, przyznawanych w ramach projektu „Talenty LMK”.  Uczniom z dysfunkcjami organizujemy pomoc koleżeńską i opiekę wychowawców oraz pedagoga.

Nasi uczniowie mają ogromne serca, czego dowiedli organizacją wielu wartościowych imprez charytatywnych i akcji społecznych, takich jak chociażby Culbook", który otrzymał Srebrnego Wilka  za najlepszy projekt licealny w naszym województwie czy ,,Gala Dobrych Serc", która otrzymała Brązowego Wilka za najlepszy projekt w szkole, a tym samym w naszym mieście!
 

(Artykuł sponsorowany)
© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone