Zamknij
REKLAMA

Włocławska uczelnia zrobi z Ciebie przywódcę! Zapisz się już dziś!

15:00, 09.09.2019 | artykuł sponsorowany
W Państwowej Uczelni Zawodowej zdobędziesz wykształcenie, które pomoże Ci wejść na sam szczyt. Fot. depositphotos

Czujesz w sobie żyłkę do interesów? Lubisz i potrafisz planować pracę zespołu? Od dziecka drzemały w Tobie zdolności przywódcze? A może uważasz, że świetnie sprawdziłbyś się na stanowisku kierowniczym? Warto to sprawdzić i rozwijać swoje umiejętności z Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku! Jeśli zarządzanie to Twój konik, czekają na Ciebie kierunki i specjalności, które sprostają Twoim oczekiwaniom. Tutaj zdobędziesz nie tylko przysłowiowy "papierek", ale i bagaż wiedzy praktycznej, która pozwoli Ci wspiąć się na sam szczyt!

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku(do tego roku akademickiego - Państwowa Szkoła Zawodowej we Włocławku) oferuje studia na kierunkach: Zarządzanie oraz Inżynieria zarządzania. Co znajduje się w programie studiów i jaką ścieżką kariery możesz zmierzać po ukończeniu włocławskiej uczelni?

Absolwent kierunku Zarządzanie posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o zarządzaniu. Posiada umiejętności menedżerskie i potrafi samodzielnie rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia i tytuł zawodowy licencjata. Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów II stopnia. 

Studenci kierunku Zarządzanie mają do wyboru trzy specjalności. 

Pierwszą z nich jest Projektowanie i rozwój przedsiębiorstwa. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę potrzebną do założenia i prowadzenia własnej firmy oraz wiedzę dotyczącą podstaw prawnych, ekonomiczno-organizacyjnych, analitycznych i zarządczych właściwych dla przedsiębiorstw. 

Drugą ze specjalności jest HR w biznesie, gdzie student zdobywa rzetelną i fachową wiedzę dotyczącą najnowszego instrumentarium gospodarowania zasobami pracy i rynku pracy w gospodarce opartej na wiedzy. Absolwent posiada umiejętności pozwalające na samodzielne kierowanie planowaniem zatrudnienia, rekrutacją i doborem pracowników, szkoleniem i doskonaleniem zawodowym oraz potrafi budować efektywne systemy motywowania do pracy.

Kolejną specjalizację stanowi Zarządzanie sprzedażą. Pozwala ona nabyć kompetencje niezbędne do skutecznego i efektywnego realizowania procesów sprzedażowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Po tej specjalności absolwent jest przygotowany  do pracy w roli menadżera sprzedaży, jak również osoby reprezentującej interesy. Posiada również umiejętności i kompetencje ułatwiające mu objęcie średnich i wyższych funkcji kierowniczych w zakresie zarządzania działami sprzedaży (handlowymi) oraz działami obsługi klientów. Posiada również wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

W Państwowej Uczelni Zawodowej możliwe jest również podjęcie studiów na kierunku Inżynieria zarządzania. Po 7-semestralnym toku nauczania, absolwent posiada wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, analizowania zasobów przedsiębiorstw, planowania ich rozwoju, analizowania otoczenia rynkowego, jak również zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych. Posiada umiejętności menedżerskie w zakresie budowania przywództwa, kierowania zespołem, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia negocjacji i rozmów biznesowych. Potrafi też samodzielnie rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą.

Podobnie jak w przypadku kierunku Zarządzanie, i tutaj na studentów czekają trzy specjalności. 

Pierwsza to Inżynieria logistyki, po ukończeniu której, absolwent posiada wiedzę niezbędną do analizowania, diagnozowania i realizacji potrzeb w zakresie zarządzania zaopatrzeniem i zbytem, transportem, produkcją, gospodarką magazynową oraz informacjami w przedsiębiorstwie. Jest przygotowany do podjęcia pracy m.in. w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych, centrach logistycznych.

Druga specjalność to Inżynieria jakości wyposażająca studenta w specjalistyczną wiedzę z zakresu: systemów zarządzania jakością wg ISO, metod i narzędzi zarządzania jakością, akredytacji, certyfikacji, normalizacji, organizacji procesów produkcyjnych, zarządzania produkcją i dokumentacji technicznej. 

Jako trzecia specjalność, w ofercie PUZ figuruje Inżynieria produkcji. Absolwent tej specjalności posiada obszerną wiedzę, pozwalająca na zaliczenie go do wysoko wyspecjalizowanej kadry techniczno-inżynierskiej organizującej i kierującej produkcją w zakładach produkcyjnych dowolnej branży. 

Szczegóły na temat kierunków i specjalności w Państwowej Uczelni Zawodowej znajdziecie TUTAJ.

 

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone