Zamknij

Chcesz korzystać z niższych cen gazu? Musisz złożyć to oświadczenie

07.00, 15.03.2022 Aktualizacja: 13.36, 15.03.2022

Chcesz korzystać z niższych cen gazu? Musisz złożyć to oświadczenie

Odbiorcy, którzy złożą odpowiednie oświadczenie do 15 marca br., będą korzystać z niższych cen gazu od 1 stycznia 2022 r. - przypomina PGNiG Obrót Detaliczny. Z niższych cen gazu mogą skorzystać tzw. odbiorcy wrażliwi np. szpitale czy szkoły.

Spółka wyjaśniła, że dzięki ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych, podmioty takie jak domy dziecka, szpitale, szkoły, przedszkola i żłobki oraz inni uprawnieni odbiorcy społecznie wrażliwi mogą wystąpić o objęcie ochroną taryfową.

- Odbiorcy, którzy zrobią to w terminie do 15 marca 2022 roku będą korzystać z niższych cen gazu od 1 stycznia tego roku - podkreślono.

Dodano, że dotychczas do PGNiG Obrót Detaliczny wpłynęło ponad 43 tysiące oświadczeń on-line o ochronę taryfową.

Z niższych cen gazu ziemnego mogą korzystać m.in.: jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione, podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, ochotnicze straże pożarne, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Wyjaśniono, że złożenie oświadczenia po 15 marca 2022 roku spowoduje, że skutek ochrony taryfowej nastąpi dopiero od dnia następującego po złożeniu oświadczenia. Nowi klienci powinni złożyć oświadczenia przed zawarciem umowy z PGNiG Obrót Detaliczny.

Spółka przekazała, że wnioski można złożyć on-line pod adresem: https://ebok.pgnig.pl/ochrona-taryfowa.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, która weszła w życie 29 stycznia 2022 roku. Poszerzyła ona grupę podmiotów uprawnionych do korzystania z ochrony taryfowej.

Na stronie PGNiG przypomniano, że zgodnie z obowiązująca ustawą wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zostały automatycznie objęte ochroną taryfową. Zarządzający wspólnotami i spółdzielniami mają jednak obowiązek złożenia stosownych oświadczeń, w których zadeklarują, jaka część kupowanego gazu trafia na cele gospodarstw domowych, a jaka na inne cele.

Spółka wymienia, że uprawnionymi do ochrony taryfowej są m.in. gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, inne podmioty uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe lub w lokalach podmiotów wymienionych w kolejnych punktach lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub w lokalach podmiotów wymienionych w kolejnych punktach.

 

komentarz (1)

UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


0%