Zamknij
REKLAMA

Pomoc prawnika za darmo? Skorzystaj z oferty miasta

00:00, 04.11.2019 | materiał Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta we Włocławku
Fot. depositphotos.com

Nie wszyscy mieszkańcy naszego miasta wiedzą, że mogą korzystać z porad prawnych, za które nie poniosą kosztów. Tymczasem od stycznia 2016 r. Miasto Włocławek realizując zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, organizuje świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie pokryć kosztów odpłatnej porady i która złoży stosowne ku temu oświadczenie.

Podczas wizyty u prawnika możemy uzyskać informację o obowiązującym stanie prawnym naszej sprawy oraz o przysługujących nam prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się ewentualnym postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym. Prawnik może wskazać sposób rozwiązania naszego problemu prawnego, przygotować nam projekt pisma np. o zwolnienie z kosztów sądowych, czy też ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zanim skorzystamy z nieodpłatnej pomocy prawnej, musimy umówić termin wizyty. Wizytę ustalamy telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 11.00 dzwoniąc pod nr telefonu. 54 414-49-20.

Miasto zorganizowało cztery punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego. Punkt na ul. Mechaników 1 obsługiwany jest przez radców prawnych, w godz. 15.00-19.00. W punkcie na ul. Żytniej 58 w godz.; 14.00 - 18.00 porad udzielają adwokaci.

Na ul. Żabiej 12A i na ul. Długiej 28 na interesantów oczekują radcy prawni i adwokaci z Toruńskiej Fundacji Kultury, Rozwoju i Sztuki, z którą miasto współpracuje. Punkt na ul. Żabiej 12A czynny jest przed południem w godz.; 8.30 - 12.30, zaś na Długiej 28 w godz.; 13.00 - 17.00. Obydwa lokale przystosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci umawiający się na spotkanie z prawnikiem same wybierają sobie punkt, do którego chcą udać się w celu uzyskania porady.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, pomoc prawna może być udzielona także poza punktem - telefonicznie. Aby skorzystać z tej formy pomocy, należy poprzez opiekuna udokumentować fakt takiej niepełnosprawności.

Oprócz porad prawników, mieszkańcy korzystać mogą z porad obywatelskich. Wykaz instytucji oraz zakres udzielanych porad z danymi kontaktowymi, znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl w zakładce MENU, przy każdym nieodpłatnym punkcie pomocy prawnej oraz po kliknięciu w odpowiedni baner na tym portalu.

(materiał Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta we Włocławku)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop