Zamknij
REKLAMA

Kto może zostać rodziną zastępczą? Wszystko, co powinieneś wiedzieć!

00:01, 25.05.2022 | .
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. depositphotos.com

Rodzina podstawowe środowisko życia człowieka. To wspólnota, którą łączą miłość, wzajemne wsparcie i pomoc w każdej chwili. Rodzina to ludzie, którzy są zawsze z nami, nawet w najgorszych chwilach w życiu, kiedy czasem trudno myśleć o innych osobach. Są jednak dzieci, które tego nie mają. Zapewnić im to może rodzina zastępcza. 

Rodzina zastępcza to forma pomocy dziecku, a także jego rodzinie, która - z różnych powodów - znalazła się w trudnej sytuacji i nie jest w stanie sprostać obowiązkom opiekuńczo-wychowawczym. Rodzinę zastępczą tworzą osoby chcące opiekować się dzieckiem, a niebędące jego biologicznymi rodzicami.

Z założenia, rodzina zastępcza, jest krótkoterminową formą opieki, do której najczęściej trafiają dzieci z nieuregulowaną sytuacją prawną. Oznacza to, że biologiczni rodzice w tym czasie nie mogą sprawować opieki nad dziećmi, jednak mogą podjąć starania w kierunku poprawy własnej sytuacji życiowej, by następnie ubiegać się przed sądem o powrót dzieci pod ich opiekę.

Jeżeli rodzice pomimo danej im szansy, nadal nie są w stanie, bądź nie chcą zająć się dzieckiem, pozostaje ono w rodzinie zastępczej do czasu wyjaśnienia sytuacji prawnej. Po jej uregulowaniu (gdy sąd pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej lub w przypadku ich śmierci) dziecko może trafić do rodziny adopcyjnej. Bywa też tak, że pozostaje ono w rodzinie zastępczej przez dłuższy czas tworząc więzi emocjonalne z członkami tej rodziny i zaczyna ją traktować jak własną.

Rodzice zastępczy podczas pełnienia pieczy nad dzieckiem nie mają pełnej władzy rodzicielskiej, natomiast otrzymują środki finansowe na utrzymanie dziecka oraz są wspierani przez pracowników Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Obecnie duża liczba dzieci zostaje pozbawiona możliwości życia i wychowania w rodzinach naturalnych, m. in. z powodu niezaradności rodziców biologicznych, ich problemów zdrowotnych, finansowych oraz związanych z nadużywaniem alkoholu. Występuje zatrważająco dużo nowych przypadków konieczności zabezpieczenia dzieci poprzez umieszczanie ich w pieczy zastępczej.

Rodzina zastępcza jest najlepszą alternatywą dla takich dzieci.

Na terenie miasta Włocławek funkcjonuje obecnie 96 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 125 dzieci. Osoby tworzące rodziny zastępcze na ogół są otwarte, chętne do współpracy i podejmujące działania zmierzające do usamodzielnienia swoich wychowanków.

Niestety kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej jest za mało w stosunku do potrzeb. Dlatego ośrodki pomocy zintensyfikowały działania zmierzające do ich pozyskania.

Osoby (mieszkańcy Włocławka), które chciałyby utworzyć rodzinę zastępczą są mile widziane i proszone o zgłoszenie się do lokalnego organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W naszym mieście pełni tę funkcje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Ogniowa 8/10 -Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Rodziny zastępcze i ich wychowankowie mogą liczyć na wsparcie specjalistów (koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną, pedagoga i psychologa).

Drodzy Państwo

Z okazji zbliżającego się Dnia Rodzicielstwa Zastępczego który przypada na dzień 30 maja i Dnia Dziecka obchodzonego 1 czerwca, pragniemy złożyć wszystkim Rodzinom Zastępczym oraz Dzieciom najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji. Życzymy Państwu wytrwałości i cierpliwości w pełnieniu tej, jakże ważnej misji, jednocześnie dziękujemy za zaangażowanie włożone w opiekę i wychowanie dzieci oraz stworzenie im szczęśliwego i bezpiecznego domu.

Dzieciom życzymy, aby pozostały dziećmi jak najdłużej, aby w Ich sercach zawsze gościła miłość, a na buziach uśmiech.

 

- Dyrekcja i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%