Zamknij
REKLAMA

Opłaty parkingowe we Włocławku pobierane są nielegalnie? Musi być znak i białe linie

13:40, 14.05.2015 | Ł.D
Skomentuj Nie wszystkie płatne miejsca parkingowe we Włocławku oznakowane są prawidłowo. Tam opłat być nie powinno. Na zdjęciu: ulica Kościuszki. fot. Łukasz Daniewski
REKLAMA

Nie wszystkie miejsca w Strefie Płatnego Parkowania we Włocławku oznakowane są prawidłowo. Oznacza to, że tam gdzie nie ma pomalowanych białą farbą linii, opłaty nie powinny być pobierane. Tymczasem  Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg twierdzi, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem.

O zasadach organizacji stref płatnego parkowania mówi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, które zmieniono jeszcze w 2013 roku. Dokument, który wszedł w życie w lutym ubiegłego roku jasno wskazuje, że miejsca postojowe w strefie płatnego parkowania powinny być oznakowane znakami pionowymi i poziomymi.

"W strefie oznakowanej znakiem D-44  miejsca dla postoju pojazdu samochodowego wyznacza się znakami pionowymi określonymi w pkt 5.2.18 oraz znakami poziomymi określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia w: pkt 5.2.4, pkt 5.2.5, pkt 5.2.6 i pkt 5.2.9.2"

Załączniki do rozporządzenia jasno zatem wskazują, że miejsca parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania powinny być wyznaczone farbą koloru białego.

Tymczasem w wielu miejscach w SPP we Włocławku oznakowania poziomego w tej postaci nie ma. Wystarczy zobaczyć, jak wyglądają płatne miejsca parkingowe na przykład na chodniku przy alei Chopina i Warszawskiej, Kościuszki czy Bojańczyka.

Nie lepiej jest na Zielonym Rynku i uliczkach przyległych. Przy ul. Miedzianej i wokół Zielonego Rynku oraz na placu między halą targową a ratuszem również nie ma wyznaczonych kopert parkingowych. Z kolei na dużym parkingu od strony targowiska koperty wyznaczone są kolorową kostką brukową. Wszystkie te rozwiązania łamią zapisy cytowanego rozporządzenia, co oznacza, że miasto powinno w tych miejscach prawidłowo je oznakować albo zlikwidować opłaty.

Tymczasem Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku stoi na stanowisku, że w tym przypadku nie doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości.

- W sprawie „jednoczesnego” oznakowania miejsc postojowych znakami pionowymi i poziomymi, zdaniem MZUKiD wspomniane rozporządzenie nie wprowadza takiego obowiązku - twierdzą przedstawiciele MZUKiD. - Wskazuje jedynie jakie znaki wykorzystuje się przy wyznaczaniu tych miejsc. Nie narzuca obowiązku jednoczesnego wykorzystania do oznakowania znaków pionowych i poziomych. Oznacza to, że wystarczy przy oznakowaniu miejsc parkingowych w SPP zastosować przynajmniej jeden rodzaj oznakowania wyszczególnionego w w/w rozporządzeniu.

Wszelkie wątpliwości rozwiewa jednak Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

- Wprowadzenie strefy płatnego parkowania wymaga zastosowania znaków drogowych oznaczających wjazd i wyjazd ze strefy oraz oznaczających miejsca postojowe - mówi Piotr Popa, rzecznik MIR. - Miejsce postojowe powinno być oznakowane zarówno znakami  pionowymi  (D-18 „parking”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony”) jak i poziomymi (P-18„stanowisko postojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy”, P-20„koperta” lub w przypadku stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”).Postój pojazdu w strefie płatnego parkowania na tak wyznaczonym miejscu obliguje do opłaty za parkowanie, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych.

Piotr Popa dodaje, że nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach samorządowych sprawuje wojewoda, i to w jego właściwości pozostaje ocena i kontrola poprawności zastosowanych  przy wprowadzaniu strefy płatnego parkowania rozwiązań.

- Nie ma czego komentować, ponieważ przepisy jasno mówią jak powinna być oznaczona strefa płatnego parkowania - mówi Bartłomiej Michałek, rzecznik wojewody. - Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku powinien się do tego dostosować.

Czekamy zatem na ruch ze strony władz Włocławka. W świetle obowiązujących przepisów miejsca parkingowe powinny być oznakowane prawidłowo lub miasto powinno przestać pobierać tam pieniądze za postój. Do sprawy wrócimy.

 

(Ł.D)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (19)

ktosikktosik

12 2

No dobrze przecież to jest super sprawa że nie są oznakowane, po prostu tam gdzie nie ma oznakowania poziomego nie płacić i odmawiać przyjęcia kary za brak biletu powołując się na zapisy powyżej gwarantuję, że wystarczy jedna przegrana sprawa i nasz Urząd czy tam Miejski zarząd dróg zaraz namaluje koperty, linie itd. władza się zmieniła ale widać myślenie urzędników pozostało bez zmian
Mam tylko pytanie do redakcji czy wykładnię tego co mówi rzecznik można znaleźć na stronie ministerstwa czy to wykładnia - wyjaśnienia na waszą prośbę
proszę o informację bo to dość ważna sprawa
pozdrawiam 13:01, 14.05.2015

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

prezydentppprezydentpp

11 1

Miejski Zarząd Dróg również nie słusznie wysyła opłaty parkingowe. otrzymałem upomnienie że nie zapłaciłem kary za dodatkowy postój z 2013. Ja fizycznie nie miałem nic za wycieraczką ( jak bym miał to bym opłacił). Mimo kilku listów z prośbą o udowodnienie, że mój pojazd rzeczywiście stał MZD stwierdził, że nie musi nic mi udowadniać mam płacić karę i już. Ludzie spisujcie kiedy i gdzie parkujecie bo niedługo wy również dostaniecie upomnienie. z nimi się nie dyskutuje tylko lepią kary. Takie czasy. 13:20, 14.05.2015

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Merlin MonrołMerlin Monroł

6 9

Czyżby prawo znowu miało wygrać ze zdrowym rozsądkiem? Na miejscach postojowych wyznaczonych kostką w innym kolorze jakiś mądrala chce aby malować białe pasy? Albo pod halą, na granitowych płytach? Wyobrażacie sobie, że na zabytkowej nawierzchni np. w okolicach rynku w Krakowie, lub innej starówce będą malowane chamskie białe pasy? No dzięki.
Żaden rzecznik, nawet wojewody nie jest wykładnią prawa, interpretację swojego rozporządzenia może wydać minister.
Ale jeśli rzeczywiście tak to jest sformułowane w rozporządzeniu, to mamy kolejny prawny bubel. Jestem za logiczną interpretacją MZUKiD. 13:30, 14.05.2015

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

lucjanlucjan

15 1

Od 14 lutego 2014 roku nie ma konieczności ponoszenia opłat za postój pojazdu w miejskich strefach płatnego parkowania w miejscach, gdzie stanowiska postojowe nie są wyznaczone odpowiednimi znakami pionowymi i poziomymi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Głównym celem tej nowelizacji było zlikwidowanie problemu podwójnej karalności w związku z naruszeniem dyspozycji znaków D-44 (?strefa płatnego parkowania") przez kierujących pojazdami mechanicznymi wjeżdżających do stref płatnego parkowania bez uiszczenia stosownej opłaty za postój.
Pobieranie przez gminę opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania mieści się w zakresie wykonywania zadań własnych gminy. Opłaty te nie podlegają zatem opodatkowaniu podatkiem VAT. Natomiast opłaty parkingowe za parkowanie pojazdów w miejscach niestanowiących pasa drogowego - chociażby także stanowiły strefę płatnego parkowania - są wynagrodzeniem za świadczenie usług parkingowych i muszą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 22%.
Jest to delikatnie mówiąc lekko pop....ne.
Najciekawiej jest na Zielonym Rynku, bowiem strefa płatnego parkowania jest i w pasie drogowym i na całym placu. A to w świetle przepisów jest nie do końca jasne. Może być tak, że za parkowanie na środku placu nie powinno się pobierać opłat. 13:37, 14.05.2015

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

robolrobol

8 1

Stanowisko MZUKiD w kwestiach drogowych zawsze będzie zgodne z prawem, ponieważ prawo to my. I to jest standard. Taki np. urzędnik Kolibowski podpisywał dokumentację zatwierdzając ją do wykonania bez sprawdzenia zgodności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie i nikt mu nic nie zrobił. Miasto straciło na tym ponad milion złotych, a w wyjaśnieniach MZD odpowiedziało, że jeżeli dokumenty przeszły przez wszystkie szczeble decyzyjne, to znaczy, że wszystko musiało być z nimi w porządku. I już jeden dzień do emerytury bliżej. 13:41, 14.05.2015

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

borowyborowy

2 4

Do całości nieprawidłowości albo złśliwych działań przez MZD , jest stawianie na ulicach w strefie płatnego parkowania znaków zamiast B-35,37,38,39 celowo znak B-36 , który zabrania parkowania niepełnosprawnym. Ciekawym podejściem do niepełnosprawności jest zrozumienie chorych niepełnosprawnych podczas wizyty w szpitalu w którym brak możliwości parkowania , gdy jedyne wyznaczone stanowisko zajmują wyznaczane osoby pełnosprawne przez upierdliwą ochronę. 14:20, 14.05.2015

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ĘĄĘĄ

11 1

A Płock bogatszy i w ogóle tego "cudu kasowego" nie mają. 14:25, 14.05.2015

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PoliPoli

8 7

Już jedne obrzydliwe białe pasy wymalowano na 3 go maja wytyczając na siłę ścieżkę rowerową. STOP głupocie i dyktatowi litery prawa kosztem jej ducha!!! 14:29, 14.05.2015

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

XXIwiekXXIwiek

9 8

Te złodziejskie opłaty są nielegalne z prostego względu -POdatnicy płacąc POdatki juz wiwlokrotnie za to parkowanie zapłacili .Zapłacili również za ulice które są wykonanane za ich POdatki , za odbiór smieci , za wodę i kanalizację jako ustawowe zadania samorządów !!!. A więc jest to wielokrotne oszustwo funkcyjnych , partyjnych samorządowców którzy zawłaszczają należne Podatnikom pieniądze przeznaczając je sobie na 16-tysięczne pensje tak jak w MPEC , MPWiK czy MPK !!! 14:59, 14.05.2015

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

YachuYachu

1 5

~ borowy / 14:20, 14.05.2015

Nie pisz bzdur. Zamiast marnować czas na internet poczytaj o tym, o czym piszesz. 14:59, 14.05.2015

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

EdekEdek

9 1

Teraz farby zabraknie na malowanie pasów, bo będą musieli miejsca postojowe malować. 15:11, 14.05.2015

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

FGSW FGSW

14 1

tak wyglada panstwo prawa za rzadow PO !!!!! Komunizm do PO to nic !!! 16:06, 14.05.2015

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

LIDKALIDKA

12 1

Tych tępych urzędasów należy jak najszybciej wysłać do PUP. 16:14, 14.05.2015

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Don VitoDon Vito

8 0

Jak zwykle w Polsce "spece od interpretacji"próbują znaleźć pretekst na to żeby nie płacić za nie przestrzeganie przepisów.A to SM i Policja nie może wlepiać mandatów na terenach parkingów przy marketach czy prywatnych posesji bo są "źle oznakowane" albo obawiają się,że mogą być posądzeni o złą interpretacje przepisów. DZIKI KRAJ I DZIKI NARÓD. 18:58, 14.05.2015

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

wyborca powyborca po

8 3

panie wojtkowski skoncz pan z tym zebractwem i okradaniem wloclawiakow obiecales pan bo wybory do sejmu na jesieni i zaglosuje na partie kukiza 20:36, 14.05.2015

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

mariano italianomariano italiano

4 1

~ Don Vito Dokładnie jest jak piszesz.Bo teraz ludzie są po takich szkołach,kończą takie kierunki,że takiemu człowiekowi jak ja co to się prawie do zawodówki dostał,samo wymówienie sprawia nie lada problem.Natomiast mam wątpliwości czy nasi włodarze powinni się brać za rozwiązanie tego problemu,ponieważ kadencji zostało im nie całe trzy lata i mogą się nie wyrobić.A kto się będzie zajmował psimi kupami,kolejną likwidacją jakiejś komórki czy wydziału przy UM,że o obiecanych miejscach pracy nie wspomnę. 07:09, 15.05.2015

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

DArekDArek

11 0

Na ulicy Warszawskiej nawet nie ma miejsc parkingowych! Urzędasy zauważyły, ze ludzie tam parkują wzdluż ulicy, postawili znaki i parkomaty i już... Nawet burtników nie obniżono, by ułatwić parkowanie! I to jest żenada! 08:52, 15.05.2015

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

XXIwiekXXIwiek

4 1

~ DArek / rzeczy trzeba nazywać PO imieniu - to jest perfidne złodziejstwo na POdatnikach !!! 13:18, 15.05.2015

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KarKar

1 0

A na włocławskich osiedlach wyznaczono/zgodnie z wszelkimi przepisami/miejsca p.poż+ znaki i co debile nadal parkują,a SM tego nie widzi. 14:10, 15.05.2015

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
0%