Zamknij
REKLAMA

Jak sprawdzić czy można unieważnić kredyt we frankach

11:30, 01.08.2022 | materiał partnera

Dawniej wady prawne w udzielanych umowach frankowych były wszechobecne, co stanowiło fundament do rozpoczęcia sprawy sądowej. Odnosi się to do kredytów indeksowanych CHF oraz denominowanych. Niezależnie od wybranego banku, każdy kredytobiorca mógł spotkać się z niedozwolonymi postanowieniami (klauzulami abuzywalnymi), które jednoznacznie pozwalają na unieważnienie kredytu, bądź jego odfrankowanie. Aby przeanalizować umowę przed zasięgnięciem pomocy prawnika, możemy skorzystać z darmowego narzędzia tzw. skaneru CHF lub „Mapy klauzul niedozwolonych", co pozwoli nam na wstępną ocenę sytuacji.

Klauzule abuzywne jako podstawa pozwu sądowego

Co ciekawe spośród najliczniejszych wyroków sądowych, najczęstszą przyczyną stwierdzającą nieważność umowy lub konieczność odfrankowania była abuzywność zapisów w umowach, na którą powoływało się wielu konsumentów. Kim są konsumenci? Konsumentami jest duży odsetek posiadaczy umów frankowych, którzy zdecydowali się na kredyt bez powiązania z prowadzoną działalnością gospodarczą, bądź zawodową.

Na mocy unijnej dyrektywy 93/13 oraz art. 385 (1) k.c. konsumenci są chronieni przed bezprawnymi warunkami w umowach. W takiej sytuacji postanowienia niedozwolone oferowane przez bank okazują się niewiążące. Za takie uznajemy zapisy naruszające interes konsumenta oraz sprzeczne z dobrymi obyczajami. Warto zwrócić uwagę, iż zdecydowanie większy procent klauzul denominacyjnych lub indeksacyjnych zawartych w umowach były klauzulami abuzywnymi.

Instytucje finansowe niejednokrotnie narzucały wzorzec umowy bez możliwości konsultacji warunków, co wykazywało nierówność stron. Przyznawały sobie również możliwość do wyznaczenia sumy i wysokości rat zadłużenia, tym samym kierując się samodzielnie ustalonymi kursami walut.

W chwili obecnej pomocnym narzędziem przyśpieszającym proces sądowy jest rejestr klauzul abuzywnych Prezesa UOKiK, który przedstawia niedozwolone postanowienia uznane przez prawomocny wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dzięki temu, że jest on aktualizowany, możemy liczyć na szybką pomoc sądu przez przyjęcie prejudykatu, czyli decyzji Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli w postępowaniu sądowym stwierdzono występowanie klauzul abuzywnych, umowa staję się niewiążąca i skutkuje unieważnieniem lub odfrankowaniem kredytu.

Frankowicze, którzy zastanawiają się nad pozwaniem banku, jako podstawę składania pozwu powinni obrać jasno nakreślone dowody na zaistniałe niedozwolone postanowienia oraz przeanalizować również aneksy, które niejednokrotnie zawierały klauzule abuzywne. 

SKANER CHF wychwytuje niedozwolone zapisy w umowach

SKANER CHF to darmowe narzędzie, które pozwoli na wstępną identyfikację dokumentacji kredytowej, przy czym zachowamy pełną anonimowość i nie poniesiemy żadnych zobowiązań.

Ogrom pracy i pomyślnie zakończonych spraw sądowych związanych z kredytami frankowymi, spowodował, że powstała aplikacja opracowana przez doświadczone Kancelarie Frankowe i programistów, która w prosty sposób skanuje naszą umowę pod kątem niepożądanych klauzul w kilka minut zupełnie za darmo.

Skaner CHF to program, który z zastosowaniem ogromnej bazy danych w kilka minut rozwiąże nasze wątpliwości na temat wiarygodności umowy frankowej. Ważnym faktem jest, iż aby dokonać analizy możemy bez problemu zasłonić swoje dane osobowe, które nie będą wymagane. Narzędzie jest w pełni obsługiwalne z każdego urządzenia oraz proste w obsłudze, wystarczy dostęp do internetu i skan, bądź zdjęcie umowy.

Jak skorzystać ze skanera CHF?

Na początku należy przygotować zdjęcia lub skany pełnej dokumentacji kredytowej, zawierającej umowę, regulamin oraz aneksy. Przy czym możemy swobodnie zakryć dane osobowe. Następnie musimy za pomocą przeglądarki internetowej otworzyć stronę skanera https://skanerchf.pl/.

W lewym dolnym rogu pojawi nam się ikona „Sprawdź umowę", na którą musimy wejść. W dalszym kroku powinniśmy wgrać pełną dokumentację do analizy, po zaakceptowaniu warunków korzystania z serwisu, przejdziemy do zakładki, w której należy wybrać z podanej listy nasz bank, w którym posiadamy kredyt.

Po kilku minutach na podany adres mailowy otrzymujemy wynik analizy wysłanego dokumentu. Istnieje też opcja zamówienia bezpłatnych konsultacji z prawnikiem, jednak nie jest to warunek konieczny. Raport przesłany na nasz adres mailowy będzie posiadał dokładny rysopis, ilość i wskazanie zaistniałych niepożądanych klauzul wraz z ich opisem.

Mapa klauzul niedozwolonych sporządzona przez Rzecznika Finansowego

Kolejnym darmowym sposobem weryfikacji naszej dokumentacji kredytu frankowego jest „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów «walutowych»", którą znajdziemy na stronie Rzecznika Finansowego pod linkiem:  https://rf.gov.pl/mapa-klauzul/.

Takie zestawienie podobnie jak w przypadku skanera CHF powstało w wyniku pomyślnie  przeprowadzonych licznych analiz umów kredytów frankowych i wszelakich regulaminów takich kredytów, oferowanych przez instytucje finansowe w 2002-2009 roku. Kredytobiorcy poprzez nadsyłanie umów w konieczności podejmowania interwencji, pozwolili na sporządzenie bardzo licznego katalogu, obejmującego klauzule niedozwolone.

Należy jednak pamiętać, iż uzbierane dane nie są w dalszym ciągu podlegają aktualizacji i to, że jakaś klauzula nie widnieje w mapie, nie oznacza, iż nie możemy podjąć się procesu sądowego, w którym zostanie ona uznana za klauzulę abuzywną. Warto więc porównywać własną dokumentację z wzorami umowy dostępnymi w opracowaniu, jednakże powinno się zwracać uwagę na bank oraz rok, w którym obowiązywała.

Artykuł stworzony we współpracy z portalem https://biznesnews24.pl

Źródło: https://biznesnews24.pl/jak-sprawdzic-czy-mozna-uniewaznic-kredyt-we-frankach/

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%