Zamknij
REKLAMA

Najem mieszkania, a Urząd Skarbowy - co powinieneś wiedzieć?

13:55, 28.01.2020 | materiały partnera

Podjęcie decyzji o inwestycji w mieszkanie z myślą o jego wynajmie stanowi jeden z najlepszych sposobów na zabezpieczenie swojej przyszłości. Jednak wynajem mieszkania nierozerwalnie łączy się z uzyskaniem dochodu przez właściciela mieszkania, który zgodnie z obowiązującym prawem musi odprowadzać podatek od dochodu. Warto zatem wiedzieć co należy zrobić, aby w sposób zgodny z prawem wynajmować mieszkanie i rozliczać się z Urzędem Skarbowym.

W jaki sposób należy rozliczać się z Urzędem Skarbowym z wynajmowanego mieszkania?

Wiele osób może nie być pewnych jaki jest sprawdzony i legalny sposób na rozliczenia się z Urzędem Skarbowym z wynajmowanego mieszkania oraz jak zgłosić najem do urzędu skarbowego. Istnieją dwa sprawdzona i zgodne z prawem sposoby na rozliczanie się z tytułu dochodu z wynajmu mieszkania. Zaliczają się do nich:

  1. Rozliczenie ryczałtowe - stosując tę formę rozliczenia podatek obliczany jest od przychodu bez dodania kosztów jego uzyskania. Obowiązują tutaj dwie stawki podatkowe (pierwsza wynoszą 8,5% jeśli roczne przychody wynoszą mniej niż 100 tysięcy złotych oraz 12,5% od nadwyżki od kwoty 100 tysięcy złotych w stosunku rocznym). W tym wypadku w celach podatkowych istotny jest jedynie przychód, w związku z czym nie można odliczyć wydatków przeznaczonych np. na remont czy doposażenie danego lokalu. W tym wypadku dobrym pomysłem jest przerzucenie na najemcę kosztów eksploatacyjnych np. za wodę, gaz czy też wywóz śmieci;
  2. Rozliczenia na zasadach ogólnych - w tym wypadku podatek naliczany jest wyłącznie od dochodu. Dochód można wyliczyć w łatwy sposób odejmując jedynie od siebie przychody od kosztów ich uzyskania. Z kolei w tym wypadku można doliczyć wszelkie poniesione przez właściciela koszty związane z remontem, wyposażeniem czy też naprawami w danym lokalu. Co więcej w koszty można również dodać odpisy amortyzacyjne wartości mieszkania związanych z jego eksploatacją. O opłacalności zastosowania opodatkowania na zasadach ogólnych decyduje w głównej mierze to skąd właściciel czerpie dochód - może to być umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło itp. Obowiązuje wówczas stawka 18% przy założeniu, że roczne dochody nie przekraczają kwoty 85 528 złotych oraz 32% od nadwyżki tej kwoty.

Co grozi za niezgłoszenie wynajmu mieszkania do Urzędu Skarbowego?

Fakt niezgłoszenia najmu danego lokalu do Urzędu Skarbowego wiąże się z karą. W przypadku ujawnienia takiej sytuacji kara może sięgać należności z tytułu podatku wraz z odsetkami nawet do 5 lat wstecz. W niektórych wypadkach niezgłoszenie wynajmowanego mieszkania traktowane jest jako wykroczenie, a w niektórych jako przestępstwo podatkowe.

W celu uniknięcia kary jaką jest oskarżenie o przestępstwo właściciel może ujawnić swój czyn w Urzędzie Skarbowym i przedstawić dokumenty potwierdzające kwotę czynszu od momentu rozpoczęcia wynajmu mieszkania. Następnie właściciel musi jak najszybciej uiścić całą kwotę podatku wraz z odsetkami, a także odpowiednie deklaracje podatkowe. Jeżeli właściciel nie zdecyduje się na uiszczenie kwoty należnego podatku do Urzędu Skarbowego sprawa może zostać skierowana do sądu.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone