Zamknij
REKLAMA

Agencja pracy tymczasowej – zasady zatrudniania pracowników tymczasowych. Oto wszy

14:59, 03.08.2022 | materiały partnera

Elastyczna forma zatrudnienia, jaką jest praca tymczasowa, cieszy się szczególną popularnością w branżach cechujących się sezonowością. Pracodawcy mają możliwość sprawnego reagowania na zmieniające się potrzeby firmy, a kandydaci do pracy – szybkiego znalezienia zatrudnienia. Sprawdzamy, jak wygląda zatrudnianie pracowników tymczasowych.

 

Biuro pracy tymczasowej – zasady zatrudniania pracowników

Pracownik tymczasowy jest zatrudniany przez agencję pracy, a następnie kierowany do pełnienia określonych obowiązków na rzecz pracodawcy użytkownika. Niemniej jednak formalnym pracodawcą pozostaje agencja i to na niej ciążą wszelkie obowiązki wynikające z prawa pracy. Najczęstszą formą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas określony.

Wszelkie zasady dotyczące pracy pracowników tymczasowych na terenie Polski określa ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z późniejszymi zmianami. Znajdziemy w niej m.in. wykaz obowiązków ciążących zarówno na agencji pracy, jak i na pracodawcy użytkowniku.

Trzeba podkreślić, że ten rodzaj pracy ma swoje ograniczenia czasowe. Zgodnie z przepisami pracownik tymczasowy na rzecz konkretnego pracodawcy użytkownika nie może pracować dłużej niż 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 miesięcy poprzedzających termin nawiązania umowy. Każda agencja pracy tymczasowej ma obowiązek sprawdzenia pod tym względem historii zatrudnienia danego kandydata.

Wcześniej istniała możliwość przedłużenia tego okresu poprzez zmianę agencji pracy, przez którą pracownik był zatrudniony. Od czerwca 2017 r. obowiązują jednak nowe zasady zatrudniania pracowników tymczasowych – wspomniana luka prawna została usunięta.

Polska agencja pracy tymczasowej – jak powinna sformułować umowę z pracownikiem tymczasowym?

Jak już wcześniej wspomniano, pracownik tymczasowy nie podpisuje umowy bezpośrednio z firmą, dla której będzie pracował a z agencją pracy. Niemniej jednak jest to umowa o pracę podlegająca oskładkowaniu, a co za tym idzie – wlicza się do okresu zatrudnienia uprawniającego do emerytury i ewentualnej renty.

Pracodawca (agencja pracy) jest zobowiązany do odprowadzania składek emerytalnych, rentowych, wypadkowych, zdrowotnych, chorobowych oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Umowa o pracę tymczasową uprawnia również do korzystania z L4 i zasiłku chorobowego oraz bezpłatnej opieki medycznej w ramach NFZ.

Po każdym kolejnym przepracowanym miesiącu pracownik zyskuje 2 dni urlopu wypoczynkowego. Po przepracowaniu roku nabywa prawo do 24 dni urlopowych i jest to wymiar maksymalny, niezależny od stażu pracy czy wymiaru etatu.

Jakie elementy powinna zawierać umowa o pracę tymczasową? Każdy dokument powinien określać:

rodzaj umowy oraz datę jej zawarcia,

strony umowy,

dane pracodawcy użytkownika,

okres wykonywania pracy i rodzaj obowiązków,

wysokość wynagrodzenia za pracę oraz sposób jego wypłaty.

W przypadku współpracy z agencją pracy za granicą – umowa powinna zostać sporządzona w języku zrozumiałym dla pracownika.

Agencja pracy tymczasowej – korzyści dla pracodawców

Współpraca z agencją pracy tymczasowej niesie dla pracodawców szereg korzyści. Do plusów należy zaliczyć szeroki zakres oferowanych usług, dotyczących wielu obszarów zatrudnienia. Przykładowo agencja KONO proponuje swoim klientom outsourcing oraz leasing pracowniczy, pośrednictwo pracy, head-hunting i Staff Service. Proponowane rozwiązania każdorazowo są dostosowywane do branży, specyfiki danej firmy oraz wolnych stanowisk.

Cały proces rekrutacji, selekcji oraz zatrudnienia i utrzymania pracowników pozostaje po stronie agencji. Tym samym pracodawca nie musi obciążać wewnętrznego działu HR.

(materiały partnera )
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%