Zamknij
REKLAMA

Ile kosztuje abonament RTV?

09.35, 21.11.2022 materiał partnera Aktualizacja: 09.36, 21.11.2022

Abonament RTV, inaczej nazywany abonamentem radiowo-telewizyjnym to opłata, której celem jest umożliwienie realizacji misji publicznego radia i telewizji. Została wprowadzona na podstawie Ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych.

Za odbiornik telewizyjny bądź radiofoniczny uznaje się urządzenie umożliwiające natychmiastowy odbiór programu telewizyjnego lub radiowego. Urządzenie te można podzielić na stałe i przenośne, a każde z nich powinno być zarejestrowane poprzez Pocztę Polską. Można tego dokonać, udając się do wybranej placówki bądź online. Użytkownik na rejestrację urządzenia ma 14 dni od momentu jego nabycia. Wtedy odbiornikowi nadawany jest numer identyfikacyjny.

Za odbiorniki nie uznaje się odtwarzaczy audio i wideo, które umożliwiają odtworzenie wcześniej nagranego filmu bądź audycji. Również ta sytuacja dotyczy urządzeń podlegających jedynie wykorzystaniu do celów produkcyjnych. Podobnie sprawa wygląda w przypadku odbiornika telewizyjnego, który nie jest trwale podłączony do instalacji umożliwiającej odbieranie poszczególnych programów.

Abonament RTV - ile wynosi?

Wysokość opłat abonamentowych za użytkowanie odbiorników telewizyjnych oraz radiofonicznych ustalana jest w formie rozporządzenia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. W tym dokumencie znajdują się także informacje o zniżkach, które otrzymać może użytkownik, jeśli spełni określone warunki.

Opłata za użytkowanie samego radioodbiornika przez 1 miesiąc wynosi obecnie 7,50 zł. Można więc obliczyć, że posiadanie urządzenia tego typu przez 12 miesięcy wiąże się z opłatą rzędu 90 zł. Za miesiąc korzystania z odbiornika telewizyjnego bądź telewizyjnego i radiofonicznego użytkownikowi przyjdzie zapłacić 24,50 zł miesięcznie. Jeżeli uiszcza opłatę każdego miesiąca, za rok użytkowania zapłaci on 294 zł.

Użytkownicy mogli uzyskać 10% zniżki na abonament RTV, jeżeli do 25 stycznia 2022 roku uiścili opłatę za cały rok korzystania z odbiorników. W tym przypadku roczny abonament telewizyjno-radiowy wynosi 264,6 zł, a koszt abonamentu radiowego wynosi 81 zł. Kwoty, które należy zapłacić za użytkowanie odbiorników, mogą być niższe także w przypadku, gdy 25. dnia miesiąca wniesiona zostanie opłata za więcej niż jeden miesiąc. Wysokość takich zniżek zależy od okresu, jaki zdecydujemy się z góry opłacić.

Więcej informacji o zniżkach zarówno tych związanych z użytkowaniem odbiornika radiowego, jak i telewizyjnego znajdziesz na stronie: https://isportal.pl/abonament-rtv-2022-kto-zwolniony-ile-wynosi. A jeśli chcesz dowiedzieć się innych aspektów dotyczących tego tematu, odwiedź witrynę https://isportal.pl/.

Ile za abonament RTV dla poszczególnych jednostek?

Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych, niezależnie od tego, ile odbiorników znajduje się w danym gospodarstwie domowych lub samochodzie będącym własnością osób prywatnych, uiszczania jest jedna opłata za ich wykorzystywanie. Zasada ta dotyczy także publicznych zakładów opieki zdrowotnej, sanatoriów, żłobków czy niepublicznych jednostek organizacyjnych systemu oświaty, państwowych oraz niepaństwowych szkół wyższych bądź domów społecznych.

Zarówno w tym samym budynku, jak i zespole budynków bądź należących do tych instytucji samochodów może znajdować się kilka odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych, jednak właściciele uiszczają jedną opłatę abonamentową za użytkowanie tych wszystkich urządzeń.

To udogodnienie nie zostało skierowane do jednostek władz centralnych, instytucji, przedsiębiorstw oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - są oni zobowiązani do wnoszenia opłaty abonamentowej za każdy odbiornik telewizyjny i radiofoniczny, który jest w ich posiadaniu. Podobna zasada tyczy się samochodów służbowych.

Kto zwolniony jest z abonamentu RTV?

Z opłat za abonament RTV zwolnione są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z I grupą inwalidzką oraz posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Nie muszą płacić także ludzie niesłyszący i niewidomi, których ostrość wzroku nie przekracza 15% czy otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną.

Do tej grupy zalicza się również osoby posiadające prawo do zasiłku bądź świadczenia przedemerytalnego i emerytów, których emerytura nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia. Z uiszczania opłat za abonament RTV automatycznie zwolnieni są ci, którzy ukończyli 75. rok życia. Oznacza to, że nie muszą nawet informować o tym fakcie placówki pocztowej, w której zarejestrowany został ich odbiornik.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%