Zamknij
REKLAMA

Składowanie rzędowe palet – poradnik

08:33, 04.09.2020 | materiały partnera

Właściwa organizacja przestrzeni obiektu logistycznego pozwala optymalizować koszty operacyjne oraz sprawnie zarządzać przepływem pracy oraz towarów. Jednym ze sposobów na przechowywanie palet w łańcuchu dostaw jest składowanie rzędowe, które może być realizowane zarówno na gruncie, jak i na specjalnie do tego zadania dedykowanych regałach paletowych. Jest to współcześnie najbardziej popularna metoda zarządzania zapasami w magazynie – dzięki wdrożeniu odpowiedniego oprogramowania logistycznego możliwa jest rzetelna kontrola przepływu produktów, a rozwiązanie samo w sobie jest bardzo uniwersalne. Zapraszamy do lektury poradnika na temat składowania rzędowego palet.

Czym jest składowanie?

Aby odpowiedzieć na pytanie, czym jest składowanie, należy w pierwszej kolejności zdefiniować cały proces magazynowania. Magazynowanie jest to całokształt czynności związanych z obrotem wewnętrznym produktów w obiekcie logistycznym – od przyjęcia towaru, poprzez jego transport, kontrolę, przechowanie, przygotowanie do wysyłki, do finalnego załadunku na samochód ciężarowy. W ramach procesu magazynowania realizowane są operacje składowania zróżnicowanych materiałów – w zależności od rodzaju i specyfiki pracy w danym magazynie.

Składowanie, czyli przechowywanie, jest to zespół czynności mających zagwarantować bezpieczne i ekonomiczne gromadzenie zapasów w ramach procesu magazynowania. Możemy powiedzieć, że dany produkt jest składowany jeżeli pozostaje przez jakiś określony czas, w określonym obiekcie logistycznym, bez ruchu. Często do operacji składowania zaliczane są wszystkie działania manipulacyjne związane z tą operacją – czyli np. odkładanie lub zdejmowanie palet z regałów przez wózki widłowe. Wyróżniamy dwie podstawowe metody przechowywania materiałów – składowanie blokowe oraz składowanie rzędowe. W tym artykule zajmiemy się tą drugą metodą, która jest szczególnie popularna w przypadku największych centrów dystrybucyjnych.

Dlaczego rzędowe składowanie palet?

Dlaczego stosuje się rzędowe składowanie palet? Jednostki ładunkowe, palety, metalowe kosze, paleto-pojemniki, najczęściej gromadzone są w obiektach logistycznych w długich rzędach. Tego typu zabieg ma na celu umożliwienie sprawnej obsługi przez urządzenia transportu wewnętrznego, czyli przede wszystkim wózki widłowe. Wózek widłowy jest to maszyna, która wymaga określonej przestrzeni operacyjnej aby bezpiecznie pobrać czy też odłożyć paletę. Wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność bezpośredniego dostępu do każdej przechowywanej jednostki stosuje się składowanie rzędowe. Taki sposób organizacji magazynu umożliwia sprawną i bezpieczną obsługę, a jednocześnie pozwala wykorzystać w ekonomiczny sposób kubaturę obiektu.

Składowanie rzędowe palet na podłodze

Jedną z podstawowych funkcji składowania jest zapewnienie wymaganych warunków, takich jak temperatura, poziom wilgotności czy ochrona przed uszkodzeniem czy kradzieżą. Jeżeli specyfika danej jednostki ładunkowej – odpowiednia twardość, sposób pakowania, brak niebezpiecznych przechyleń czy prze-wisów – umożliwia układanie palet jedna na drugiej, często stosuje się tę metodę. Składowanie na podłodze jest w sposób oczywisty tańsze od składowania na regałach paletowych, a bardzo często spełnia wszystkie najważniejsze funkcje wymagane w procesie magazynowania. Trudno sobie jednak wyobrazić nowoczesny obiekt logistyczny, w którym produkty są przechowywane w ten sposób.

Składowanie rzędowe palet na regałach

Składowanie rzędowe palet na regałach to elementarny składnik procesu magazynowania w większości współczesnych centrów dystrybucyjnych. Najczęściej w tym celu stosuje się stalowe konstrukcje wielopoziomowe – takie jak regały paletowe w ofercie polskiego producenta, firmy WDX. Palety są przechowywane na wytrzymałych belkach, które montuje się na ramach regałowych. Jakie ma to znaczenie? Składowanie rzędowe palet na regałach umożliwia wykorzystanie potencjały danego magazynu w górę. W czasach, w których ceny gruntu rosną, a wymagania współczesnego łańcuch dostaw narzucają na operatorów logistycznych jak najkrótszy czas realizacji zamówienia, w magazynach wdraża się tzw. regały wysokiego składowania. Tego typu konstrukcja, przy zastosowaniu odpowiednich wózków widłowych do obsługi systemu, może mieć wysokość nawet powyżej 17 metrów. Współczynnik wykorzystania przestrzeni magazynowej może sięgać 80%. Więcej palet w centrum dystrybucyjnym to niższy koszt przechowywania produktów – koszty stałe magazynu rozkładają się na większą ilość palet. Jak widzicie, zabieg ten jest opłacalny z ekonomicznego punktu widzenia.

Ciekawą formą składowania rzędowego palet są tzw. regały mobilne. Konstrukcja regałowa na pierwszy rzut oka wygląda jak klasyczny system blokowy – zwarta, paleta przy palecie. Nic bardziej mylnego. Rzędy regałowe przemieszczają się po specjalnych szynach zamontowanych w podłodze. Jak to działa? Gdy chcemy pobrać paletę z danego miejsca, otwiera się automatycznie korytarz roboczy dla wózka widłowego, który może bezpiecznie zrealizować daną czynność. Taki zabieg stosuje się często w obiektach typu mroźnia, gdzie wybudowanie każdego metra kwadratowego jest relatywnie drogie.

Rozważając inwestycję w wyposażenie magazynu warto skorzystać z doświadczenia projektowego dostawcy. Część producentów, jak WDX S.A., oferuje bezpłatny projekt layout magazynu wraz fachowym doradztwem w zakresie środków transportu wewnętrznego. 

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA