Zamknij
REKLAMA

Ranking funduszy inwestycyjnych - czy warto wartyfikować?

00:40, 02.03.2021 | materiały partnera

Ranking funduszy inwestycyjnych to jeden z tych instrumentów, który powinien być stale używany przez inwestorów. Pozwala on weryfikować naszą strategię i sprawdzać, jak radzi sobie zarządzający funduszem, w którym mamy nasze aktywa.

Warto na samym początku uczynić małe, ale bardzo istotne zastrzeżenie. Rankingi nie mogą dyktować naszego postępowania. To instrument wspomagający, a nie bezwzględny wyznacznik naszego postępowania. Mniej doświadczeni inwestorzy dają się często omamić rankingami i próbują przechytrzyć rynek – szybko zmieniają fundusze wybierając te, które w ostatnim miesiącu czy kwartale zajęły najlepsze miejsca w rankingu funduszy. Zupełnie niepotrzebnie narażają się tym na koszty. Tak można, ewentualnie, postępować bezpośrednio inwestując w akcje spółek, w wypadku funduszy nie ma to żadnego sensu.

Warto pamiętać, że ranking funduszy odzwierciedla przeszłość, czyli pokazuje to, co się wydarzyło w ostatnim miesiącu, kwartale lub roku. To daje nam pewien obraz sytuacji, ale nie znaczy jeszcze, że kolejny miesiąc czy kwartał będzie równie dobry (lub równie zły). Tym niemniej warto czytać rankingi, bo one – pod warunkiem, że dotyczą wystarczająco długiego okresu – odpowiedzą inwestorowi na pytanie, czy wybrany przez niego fundusz inwestuje w dobrze rokujące spółki i czy ma wystarczającą elastyczność, aby dostosować się do warunków dyktowanych przez rynek giełdowy.

Ranking funduszy inwestycyjnych jest właściwie niezbędny w momencie, gdy zaczynamy inwestować. Spójrzmy wówczas na ranking funduszy w perspektywie kilku lat – dwóch, a najlepiej pięciu – porównując fundusze inwestujące w tę samą klasę aktywów. Tak długi okres pozwoli nam wybrać fundusz, który jest najbardziej stabilny, a jego zarządzający wypracowuje satysfakcjonującą stopę zwrotu dla inwestorów. To szczególnie istotne w sytuacji, gdy jesteśmy nastawieni na wieloletnią inwestycję, na przykład odkładamy pieniądze na emeryturę.

Ranking funduszy podpowie nam także, w jaką klasę aktywów zainwestować, czy wybrać fundusze akcyjne, z definicji bardziej ryzykowne, co w praktyce oznacza większą zmienność, czy raczej zdecydować się na fundusze dłużne. Te ostatnie są stabilniejsze, ale w ostatnich latach przynosiły mniejsze zyski niż akcyjne. Prognozy na rok 2021 mówią, że w najbliższych miesiącach ten rozdźwięk jeszcze się zwiększy, na niekorzyść funduszy dłużnych.

Istotny jest także to, jaki ranking funduszy czytamy. W mediach jest ich sporo, ale najlepiej kierować się rankingami przygotowywanymi przez doświadczonych dziennikarzy. Warto korzystać z rankingu funduszy przygotowywanego przez „Gazetę Giełdy Parkiet” oraz Analizy.pl, profesjonalne portale dla osób inwestujących na rynku kapitałowym.

Autorem niniejszego materiału jest F-Trust S.A. i przysługują mu wszelkie majątkowe prawa autorskie do niniejszego opracowania. Opinie wyrażone w niniejszym materiale stanowią wyłącznie wyraz poglądów jej autora.

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów. Ryzyko wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust, w szczególności ryzyko podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik niniejszej strony internetowej.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%