Zamknij
REKLAMA

Wymiar urlopu przy zatrudnieniu na pół etatu

00:00, 12.07.2021 | materiały partnera

Nie wszyscy pracownicy mają pełen etat. Bardzo często zdarza się, zwłaszcza gdy ktoś ze względów rodzinnych bądź innych nie może pracować w pełnym wymiarze czasowym, że pracownik zatrudniony jest na część etatu. Może to być połowa tego etatu czy inna część. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, jaki jest wymiar urlopu przy zatrudnieniu właśnie na niepełny etat. Dobrze jest znać przepisy Kodeksu pracy w tym zakresie. Wówczas pracodawca może dobrze rozplanować pracę, a pracownik wie, na co się nastawić.

Dni urlopu dla osoby zatrudnionej na pół etatu

Polskie prawo opiera się na Kodeksach, ustawach, rozporządzeniach i innych aktach prawnych. W zakresie prawa pracy kluczowe znaczenie ma Kodeks pracy. Zgodnie z jego artykułem 154: „wymiar urlopu wynosi:

  1. 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
  2. 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat”.

A zatem, jak widać, wymiar urlopu pracownika zależny jest w pierwszym rzędzie od okresu zatrudnienia. Okres ten liczy się zgodnie z zasadami kodeksowymi, a dolicza się do niego także np. czas studiów.
Niezależnie od tego trzeba pamiętać, że wymiar urlopu wylicza się proporcjonalnie do czasu pracy danego pracownika. Za podstawę bierzemy wyżej przytoczony przepis, a dni mnożymy przez odpowiedni do zatrudnienia ułamek. Jeśli wyjdzie niepełny dzień, zaokrągla się go w górę do dnia pełnego.
Przy zatrudnieniu na pół etatu łatwo jest wyliczyć wymiar urlopu. Jeśli dany pracownik przepracował mniej niż 10 lat, przysługuje mu 10 dni urlopu (1/2 z 20). Jeśli pracuje już dłużej niż 10 lat, urlopu ma 13 dni (połowa z 26).
Co także istotne, przy zatrudnieniu na niepełny etat udziela się urlopu w godzinach, a nie w dniach.

W jakich dniach udziela się urlopu?

Jak już wspomniano, urlop dla pracownika zatrudnionego nie na pełen etat ustala się w godzinach. Należy jednak udzielać go w te dni, które są dla niego – zgodnie z harmonogramem (rozkładem czasu pracy) – dniami pracy.
Godzinowe przyznawanie urlopu odpowiada wymiarowi dobowego czasu pracy w danym dniu. Jak wiadomo, jeden dzień pracy równa się ośmiu godzinom. Dzięki temu łatwo policzyć, że pracownik zatrudniony mniej niż 10 lat ma, jak wspomniano, 10 dni urlopu, co daje: 10 dni x 8 godzin = 80 godzin. Pracownik pracujący ponad 10 lat ma tych dni 13, a zatem: 13 dni x 8 godzin = 104 godziny. Owe 80 lub 104 godziny to roczny wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego na połowę etatu.
Jeśli wymiar zatrudnienia jest inny niż połowa etatu, wysokość urlopu oblicza się proporcjonalnie według tej samej zasady.
Warto też przypomnieć, że za dni urlopu otrzymuje się takie samo wynagrodzenie, jakby było się w pracy. Wypłata więc się nie zmienia. Prawo do urlopu jest bowiem jednym z podstawowych praw pracowniczych, dlatego nie może wiązać się z żadną dyskryminacją (w tym finansową).

Bibliografia:

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%