Zamknij
REKLAMA

Promuj to ogłoszenie

PLANISTA MATERIAŁOWY

Data dodania: 2019-11-06 13:51:08ID: 516440

[email protected]

Firma INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Sp. j. zatrudni osobę na stanowisko:
PLANISTA MATERIAŁOWY

Oferujemy:
? Zatrudnienie w firmie rodzinnej o ugruntowanej pozycji na rynku
? Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole
? Wsparcie podczas procesu wdrożenia w nowe obowiązki
? Możliwość rozwoju zawodowego i awansu
? Dodatkowe świadczenia: dopłaty do okularów, ubezpieczenie grupowe, Fundusz Świadczeń Socjalnych
? Imprezy integracyjne
? Przyjazną atmosferę pracy

Wymagania:
? Wykształcenie wyższe (inżynieria produkcji, logistyka i pokrewne),
? Doświadczenie na podobnym stanowisku w branży produkcyjnej min. 3 lata,
? Bardzo dobra znajomość Pakietu MS Office, szczególnie arkusze kalkulacyjne,
? Znajomość zagadnień logistycznych oraz planowania materiałowego,
? Zdolności organizacyjne, umiejętność pracy pod presją czasu oraz identyfikacji i rozwiązywania problemów,
? Mile widziana znajomość programów ERP,
? Dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu LEAN,
? Umiejętność konsolidacji danych pochodzących z różnych źródeł,
? Dokładność, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
Zadania:
? Planowanie krótko i długoterminowe materiałów potrzebnych do produkcji w oparciu o stany min/max oraz bieżące zamówienia i dane historyczne,
? Analiza dostępności materiałów dla potrzeb planowania,
? Ścisła współpraca z działami produkcji, zaopatrzenia, sprzedaży i logistyki,
? Monitorowanie realizacji planów zakupowych oraz realizacji budżetu,
? Optymalizacja zapasów magazynowych materiałów pod kątem ilościowym i jakościowym,
? Komunikacja i koordynacja przepływu informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesów,
? Udział w projektach usprawniających system planowania produkcji,
? Przygotowywanie raportów i analiz wybranych wskaźników.


Oferty CV prosimy składać na adres [email protected] lub osobiście w siedzibie Firmy: Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II 12A.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w CV oraz liście motywacyjnym klauzuli o ochronie danych osobowych o następującej treści (wersja 1 lub wersja 2):
Wersja 1, w przypadku, gdy kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkretnej rekrutacji:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.
Wersja 2, w przypadku, gdy kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji
UWAGA:
Dokumenty bez klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będą brane pod uwagę w procesach rekrutacji.
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w firmie Instal-Projekt:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o pracę będzie INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna z siedzibą w Nowej Wsi k/Włocławka, 87-853 Kruszyn, ul. Jana Pawła II 12A, zwana dalej Spółką,
2. Kontakt mailowy do Inspektora Ochrony Danych w firmie INSTAL-PROJEKT: [email protected],
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji (w przypadku, gdy taka wersja zgody została udzielona),
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody udzielonej przez osobę ubiegającą się o pracę. Informacja dotycząca zgody musi znaleźć się we wszystkich dokumentach aplikacyjnych do pracy (CV, list motywacyjny, inne) przesłanych przez kandydata. Brak zgody spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
5. Dane osobowe osób ubiegających się o pracę będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, lub usuwane bezpośrednio po jego zakończeniu w przypadku braku zgody kandydata na przetwarzane danych osobowych do przyszłych procesów rekrutacji,
6. Osobie ubiegającej się o pracę przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. Dane osobowe osób ubiegających się o pracę nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
8. Osoba ubiegająca się o pracę ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą, narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Promuj to ogłoszenie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone