Zamknij

środa, 13.11, godz. 16:30

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12 a

Bilety: wstęp wolny

Fundacja Ładowarka zaprasza na pokaz unikatowych fotografii, pochodzących z albumów żołnierzy niemieckich, którzy stacjonowali w okupowanym Włocławku w różnych okresach II wojny światowej.

Prezentacji i omówienia wybranych fotografii ze swoich zbiorów dokona Łukasz Daniewski, historyk i popularyzator historii naszego miasta. Są to niezwykle cenne i wartościowe historycznie materiały, pozyskane w drodze aukcji internetowych od kolekcjonerów i osób zajmujących się handlem antykami, mieszkających nie tylko w Polsce, ale też m.in. w Niemczech, Belgii, Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie.

Zakres tematyczny zbiorów Ł. Daniewskiego jest bardzo szeroki. Znajdziemy tu przede wszystkim zapis służby i chwil prywatnych żołnierzy niemieckich, którzy stacjonowali w okupowanym Włocławku w latach 1939-1945. Co zaskakujące, w albumach poszczególnych żołnierzy można znaleźć fotografie wykonane w trakcie akcji pacyfikacyjnych. Zobaczymy tu m.in. zapis tragicznych dni w dzielnicy Grzywno czy przebieg rozbiórki Starej Wielkiej Synagogi przy ul. Żabiej, która uległa spaleniu w dniu 24 września 1939 roku.

Dużą część zbioru stanowią widoki miasta oraz poszczególnych ulic i placów podczas okupacji niemieckiej. Na szczególną uwagę zasługują zdjęcia lotnicze, dzięki którym możemy zapoznać się z architekturą i układem urbanistycznym nadwiślańskiej części miasta.

W kolekcji Ł. Daniewskiego znajdziemy także m.in. fotografie przedstawiające zburzoną pierzeję Starego Rynku, zniszczenia mostu stalowego i poszczególne etapy jego odbudowy oraz fotografie ludności polskiej, której przyszło zmagać się z hitlerowskim terrorem i trudami życia codziennego pod okupacją.

Fotografie będące w posiadaniu Ł. Daniewskiego nie stanowią zwartego zbioru. Pochodzą bowiem z różnych albumów, które w różnych okolicznościach na przestrzeni lat trafiały na rynek kolekcjonerski. Poszczególne kolekcje były dzielone, a zdjęcia - pojedynczo lub w zestawach po kilka sztuk - trafiały do sprzedaży. Wszystkie stanowią jednak cenny materiał historyczny i są ważnym źródłem służącym poznaniu różnych aspektów trudnej przeszłości naszego miasta.


wtorek28 stycznia

środa29 stycznia

czwartek30 stycznia

piątek31 stycznia

sobota1 lutego

niedziela2 lutego

poniedziałek3 lutego

piątek7 lutego

sobota8 lutego

niedziela9 lutego

poniedziałek10 lutego

środa12 lutego

piątek14 lutego

sobota15 lutego

niedziela16 lutego

wtorek18 lutego

środa19 lutego

sobota22 lutego

niedziela23 lutego

sobota29 lutego

sobota7 marca

niedziela8 marca

piątek13 marca

środa25 marca
© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone