Zamknij

środa, 13.11, godz. 16:30

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12 a

Bilety: wstęp wolny

Fundacja Ładowarka zaprasza na pokaz unikatowych fotografii, pochodzących z albumów żołnierzy niemieckich, którzy stacjonowali w okupowanym Włocławku w różnych okresach II wojny światowej.

Prezentacji i omówienia wybranych fotografii ze swoich zbiorów dokona Łukasz Daniewski, historyk i popularyzator historii naszego miasta. Są to niezwykle cenne i wartościowe historycznie materiały, pozyskane w drodze aukcji internetowych od kolekcjonerów i osób zajmujących się handlem antykami, mieszkających nie tylko w Polsce, ale też m.in. w Niemczech, Belgii, Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie.

Zakres tematyczny zbiorów Ł. Daniewskiego jest bardzo szeroki. Znajdziemy tu przede wszystkim zapis służby i chwil prywatnych żołnierzy niemieckich, którzy stacjonowali w okupowanym Włocławku w latach 1939-1945. Co zaskakujące, w albumach poszczególnych żołnierzy można znaleźć fotografie wykonane w trakcie akcji pacyfikacyjnych. Zobaczymy tu m.in. zapis tragicznych dni w dzielnicy Grzywno czy przebieg rozbiórki Starej Wielkiej Synagogi przy ul. Żabiej, która uległa spaleniu w dniu 24 września 1939 roku.

Dużą część zbioru stanowią widoki miasta oraz poszczególnych ulic i placów podczas okupacji niemieckiej. Na szczególną uwagę zasługują zdjęcia lotnicze, dzięki którym możemy zapoznać się z architekturą i układem urbanistycznym nadwiślańskiej części miasta.

W kolekcji Ł. Daniewskiego znajdziemy także m.in. fotografie przedstawiające zburzoną pierzeję Starego Rynku, zniszczenia mostu stalowego i poszczególne etapy jego odbudowy oraz fotografie ludności polskiej, której przyszło zmagać się z hitlerowskim terrorem i trudami życia codziennego pod okupacją.

Fotografie będące w posiadaniu Ł. Daniewskiego nie stanowią zwartego zbioru. Pochodzą bowiem z różnych albumów, które w różnych okolicznościach na przestrzeni lat trafiały na rynek kolekcjonerski. Poszczególne kolekcje były dzielone, a zdjęcia - pojedynczo lub w zestawach po kilka sztuk - trafiały do sprzedaży. Wszystkie stanowią jednak cenny materiał historyczny i są ważnym źródłem służącym poznaniu różnych aspektów trudnej przeszłości naszego miasta.


wtorek12 listopada

środa13 listopada

czwartek14 listopada

piątek15 listopada

sobota16 listopada

niedziela17 listopada

poniedziałek18 listopada

wtorek19 listopada

środa20 listopada

piątek22 listopada

sobota23 listopada

niedziela24 listopada

poniedziałek25 listopada

wtorek26 listopada

czwartek28 listopada

piątek29 listopada

sobota30 listopada

niedziela1 grudnia

wtorek3 grudnia

środa4 grudnia

piątek6 grudnia

niedziela8 grudnia

wtorek10 grudnia

środa18 grudnia

wtorek31 grudnia
© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone