Zamknij

piątek, 21.02, godz. 11:40

Teatr Impresaryjny

Alek, Rudy, Zośka i inni, to pokolenie słynnych Kolumbów, bohaterów-gigantów na zawsze wpisujące się w polską zbiorową świadomość narodową i stanowią punkt odniesienia do wszystkich prób opisywania pojęcia patriotyzmu i poświęcenia. Nie złomność, lojalność, koleżeńskość, ale też męstwo, odwaga w obliczu wroga i hart ducha, to cechy, które i dzisiaj powinny stanowić wzór do naśladowania dla współczesnej młodzieży. Właśnie dla niej i o niej jest ten spektakl przygotowany przesz wrocławski Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza. Przedstawienie skierowane do uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej i uczniów Szkół Średnich z Włocławka i okolicznych miejscowości.

© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone