Zamknij

piątek, 30.08, godz. 22:00

Od 30.08.2019 do 30.08.2019

ul. Stanisława Bechiego przy Centrum Kultury "Browar B"

Włocławski Klub Biegacza Maratończyk pragnie zaprosić wszystkich na trzecią edycję Biegu Nocnego ulicami Włocławka.

 Organizator:
- Włocławski Klub Biegacza Maratończyk
II. Partnerzy:
III. Termin i miejsce:
30.08.2019 r. godz. 22:00, start i meta ul. Stanisława Bechiego we Włocławku (przy
CK „Browar B.”)

Trasa:
Dystans 5 km
W czasie biegu prowadzony będzie pomiar czasu.
Ze względów organizacyjnych ustala się limit czasu do 1 godziny.
Trasa będzie zabezpieczona, oznakowana co 1 km

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu
30.08.2019 r. (w godz. 19.00 - 21.30). Udział w biegu mogą brać wszystkie osoby,
które najpóźniej w dniu biegu ukończyły 16 lat (dopuszcza się start młodszych
zawodników o ile przez cały dystans będą pod opieką rodzica)
Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego
przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
dla potrzeb biegu.
VI. NAGRODY
Puchary dla pierwszych 3 kobiet i 3 mężczyzn
Dla wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg pamiątkowy medal
(odnośnie dodatkowych nagród organizatorzy będą informować na bieżąco na
profilu facebookowym wydarzenia)

KLASYFIKACJE
OPEN Kobiet i Mężczyzn (miejsca 1-3)
− Klasyfikacja klubu WKB Maratończyk Kobiet i Mężczyzn (Miejsca 1-3)

ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia za pośrednictwem strony www.elektronicznezapisy.pl przyjmowane
są do 25.08.2019 r.
2. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz
zgłoszeniowy oraz dokonał wpłaty.
3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowy medal
4. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 200 osób lista startowa
zostaje zamknięta. W przypadku nie osiągnięcia limitu będzie możliwość zapisania
się w dniu biegu.

OPŁATY:
1. Opłata startowa wynosi:
- 30 zł przy wpłatach do dnia 31.07.2019r.
- 40 zł przy wpłatach do dnia 25.08.2019r.
- 50 zł w dniu biegu w biurze zawodów
2. W przypadku nie wyczerpania limitu istnieje możliwość zgłoszenia do
biegu i wpłaty gotówkowej w dniu zawodów.
3. Możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika będzie
akceptowana tylko do 25.08.2019 r., W przypadku rezygnacji z
uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
4. O miejscu na liście decyduje data wpływu opłaty na konto a nie dokonania
zapisu na imprezę, prosimy o dokonywania terminowych wpłat (opłaty
dokonane po terminie mogą zostać nieuwzględnione).
5. Chęć otrzymania faktury proszę potwierdzać podczas internetowej
rejestracji podając dane do rachunku. Rachunki będą wydawane w biurze
zawodów).
6. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje: zapewnione miejsce na liście
startowej, numer startowy z kompletem agrafek, posiłek regeneracyjny po biegu,
wodę, pamiątkowy medal.

PROGRAM MINUTOWY:
19.00-21.30 - weryfikacja zawodników, zapisy do biegu
22.00 – start biegu
ok. 22.20 - pierwszy zawodnik na mecie
23.00 - ceremonia zakończenia, wręczenie pucharów i nagród


niedziela, 12 lipca 2020

poniedziałek, 14 września 2020

sobota, 19 września 2020

sobota, 10 października 2020

sobota, 17 października 2020