Zamknij
REKLAMA

Przystanek: Kapitulna (Urząd Pracy)
Kierunek: Promienna (dworzec Zazamcze)

Dni robocze
05
45
06
26
07
37
08
29 44
09
09
10
19
11
09
12
04 49
13
15 41D 42G
14
21 36 50
15
21D 22G 35
16
15 49
17
15
18
15 39
19
46
20
38
21
46
22
-
23
14
Soboty
05
-
06
-
07
16 36
08
48
09
49
10
44
11
39
12
29 49
13
59
14
24
15
44
16
09 54
17
54
18
24
19
41
20
-
21
11
22
19
23
01
Niedziele i święta
05
13
06
-
07
26 51
08
39
09
-
10
07
11
40
12
-
13
-
14
07
15
04
16
14
17
05
18
-
19
00
20
26
21
01
22
29
23
00

D - kursuje poza okresem szkolnym
G - kursuje w okresie szkolnym jako linia 4S

Dopuszczalne odchylenia: ± 2 minuty

Na linii nr 4 kursują autobusy niskopodłogowe przystosowane do osób niepełnosprawnych